Det er lov å permittere med to dagers varslings­frist når virksom­heten må stenge på grunn av tiltak myndig­hetene har vedtatt.

Kan ha tapt tusener på hurtig-permittering

Publisert

Allerede 13. mars 2020 dukket spørsmålet opp om arbeids­givere har lov til å permittere med to dagers varsel. Nå har de to partene blitt enige om fortolkningen av reglene, melder LO-organet FriFagbevegelse.

For den permitterte er det nemlig stor forskjell på om arbeids­giveren må betale full lønn i 14 dager, eller slipper unna med lønn for bare to dager. For en vanlig industri­arbeider­lønn utgjør denne forskjellen over 9000 kroner.

Etter den nye presiseringen mellom LO og NHO er det lov å permittere med to dagers varslingsfrist når virksomheten må stenge på grunn av tiltak myndighetene har vedtatt. Eksempler på dette kan være frisører som fikk beskjed om å stenge på dagen, eller at restauranter må stenge på grunn av at myndighetene vedtar skjenkestopp.

Hvis det er andre grunner til at virksomheten må permittere sine ansatte – som for eksempel at det ikke kommer kunder til butikken, eller problemer med likviditeten, gjelder den normale varslingsfristen på 14 dager.

Kilde: Ansatte har tapt mange tusen på at arbeidsgiver permitterte dem på kort varsel. Nå er reglene presisert

https://frifagbevegelse.no/nyheter/ansatte-har-tapt-mange-tusen-pa-at-arbeidsgiver-permitterte--dem-pa-kort-varsel-na-er-reglene-presisert-6.158.795484.0bff7c1acb

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS