Nå blir det fri utsettelse av foreldre­penger frem til barnet fyller tre år, opplyser Jørgen Brostrøm i Simployer.

Fedrekvote blir mer fleksibelt – men ikke fritt fram

Den såkalte fedre­kvote­fellen blir fjernet 1. oktober 2021, og uttaket av foreldre­permisjonen blir langt mer fleksibelt. Men husk at arbeids­giver også har noe å si!

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Knut Arild Vold, journalist i programvare- og rådgivnings­selskapet Simployer:

.

Stortinget har nå enstemmig vedtatt fri utsettelse av foreldrepenger, for å fjerne den mye omtalte fedrekvotefellen.

Denne fellen handler om at fedre som ikke skal ta permisjonen direkte etter at mor er ferdig med sin permisjon, har mistet hele eller deler av permisjonen når de har søkt for sent.

– Stortings­politikerne har nå vedtatt å fjerne denne fellen, gjennom å ta bort kravet til sammen­hengende uttak av foreldre­penger. Det betyr at far ikke lenger vil trenge å søke foreldre­penger senest dagen før mor har siste dag med foreldre­penger, slik det har vært frem til nå, sier Simployer juridiske HR- og ledelses­rådgiver Jørgen Brostrøm.

– De som har glemt det, og kun forholdt seg til søknads­fristen på 4-6 uker før man skal ha foreldre­penger, har mistet en dag med fedrekvote for hver dag de har søkt for sent, sier han.

Flytter beregnings­tidspunktet

Samtidig med at det nå blir fri utsettelse av foreldre­penger frem til barnet fyller tre år, flyttes beregnings­tidspunktet til uttaks­tidspunktet.

– Det innebærer at når en far for eksempel utsetter foreldre­permisjonen i 9 måneder, vil beregnings­perioden flyttes tilsvarende. Dersom uttaket har startet blir det ingen ny beregnings­periode ved ny utsettelse, sier Brostrøm.

Det nye regelverket gjelder fra 1. oktober 2021.

Vil også gjelde deltids­ansatte

Når Stortinget nå har åpnet for fri utsettelse av foreldre­pengene, åpner det samtidig flere andre fleksible løsninger for uttak av foreldre­penger.

– Frem til nå har det vært et vilkår at den ansatte jobber fulltid eller avvikler lov­bestemt ferie for å utsette foreldre­pengene. Når vilkårene for utsettelse nå fjernes, åpner det også for at deltids­ansatte kan utsette foreldre­pengene, sier Brostrøm i Simployer.

Ingen endringer i arbeids­miljø­loven

Det er imidlertid viktig å merke seg at regel­verket for permisjon i arbeids­miljø­loven ikke er endret. Det betyr at arbeids­giver og arbeids­taker må være enige om eventuell oppstykking av foreldre­permisjonen.

– Permisjons­rettighetene etter arbeids­miljø­loven er i utgangs­punktet heltids­permisjoner, og den ansatte har ikke nødvendigvis krav på å dele opp permisjonen i flere deler eller arbeide delvis i permisjons­tiden.

– Den ansatte har bare rett til dette når løsningen ikke medfører en vesentlig ulempe for arbeids­giver. Hva som er vesentlig ulempe kan være vanskelig å vurdere, sier Brostrøm.

Der arbeids­giver og arbeids­taker ikke blir enige om hvordan permisjonen skal avvikles kan saken bringes inn for Tviste­løsnings­nemnda for avgjørelse.

Kilde: Nye regler for fleksibelt uttak av foreldrepenger (Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS