Dagpenge­perioden forlenges ut året for dagpenge­mottakere som ellers vil ha brukt opp dagpenge­perioden før årsskiftet.

Korona­regler for­lenges ut året

Mange av de midler­tidige reglene for syke­penger, omsorgs­penger og permittering forlenges ut 2021. Refusjon av syke­penger fra dag fire er imidlertid tatt bort.

Publisert

Pressemelding skrevet av Knut Arild Vold i Simployer:

Etter et møte mellom partene i arbeidslivet og den nye arbeids- og inkluderings­ministeren Hadia Tajik, er det nå klart at mange av korona­tiltakene forlenges ut året.

– Forlengelse av korona­tiltakene er nødvendig for å gi trygghet i det som for mange fortsatt er en vanskelig tid. Etter denne forlengelsen vil vi være nærmere en normal­tilstand. Da kan vi gå inn i 2022 med mer ordinære virkemidler, tilpasset situasjonen i arbeids­markedet, sier Tajik i en artikkel på regjeringen.no.

Sykepenger – men ikke refusjon fra dag fire

Det innebærer at retten til syke­penger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom videre­føres til og med 31. desember 2021.

– Vær imidlertid oppmerksom på at refusjons­ordningen for korona­fravær fra dag fire opphørte 1. oktober 2021, og denne er derfor ikke videreført, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Atle Torp.

Følgende særregler for omsorgs­penger forlenges ut året:

  • Rett til omsorgs­penger når barn er i karantene og når skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevern­hensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Rett til omsorgs­penger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgs­penger er brukt opp og barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevern­hensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.

Følgende permitterings­regler forlenges forlenges ut året:

  • Perioden arbeidsgivere kan fritas fra lønnsplikt under permittering og tilsvarende periode med rett til dagpenger under permittering forlenges til og med 31. desember 2021.
  • Kravet om minst 40 prosent reduksjon i arbeidstiden for å få dagpenger forlenges til og med 31. desember 2021.
  • Dagpenge­perioden forlenges til og med 31. desember 2021 for alle dagpenge­mottakere som ellers vil ha brukt opp hele dagpenge­perioden før årsskiftet.
  • Den forhøyede dagpenge­satsen på 80 prosent av grunnlaget opp til 3G videreføres til og med 31. desember 2021 for alle dagpenge­mottakere.

Kilde: Koronaregler forlenges ut året (ekstern link til pressemelding hos Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS