Arbeidsgiver kan kun i særlige tilfeller, og dersom en rekke prosedyrer følges, kart­legge vaksine­status hos ansatte.

Kan du spørre om ansatte er vaksinert?

Mange arbeids­givere lurer på om de kan kartlegge hvilke ansatte som er vaksinert. Svaret er at det skal mye til før det er greit.

Publisert

Det følgende er et utdrag av en artikkel skrevet av Knut Arild Vold, journalist i data- og rådgivnings­selskapet Simployer (tidligere Infotjenester):

.

– Det skal svært mye til for at arbeids­givere kan kartlegge om ansatte er vaksinert eller ikke, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Han mener at det å kartlegge helse­opplysninger om ansatte, som vaksine­informasjon, er et inn­gripende kontroll­tiltak som krever at det er særskilte behov.

– Da må arbeidsgiver vurdere behovet for å hente inn denne informa­sjonen opp mot ulempen for den ansatte. Dersom det er mulig å oppnå det samme gjennom mindre inn­gripende tiltak, kan man ikke hente inn vaksine­status fra de ansatte, sier Simployers jurist.

Datatilsynet skriver på sine nettsider at arbeids­giver kan spørre om vaksinasjons­status når det er nødvendig for å hindre at utsatte grupper blir smittet, og slik unngå alvorlige helse­messige konsekvenser. Utsatte grupper kan for eksempel være beboere på sykehjem og pasienter på intensiv­avdelinger.

Det er viktig å huske at arbeids­styrken ikke kan behandles under ett.

– Her må hver enkelt ansatt eller grupper av ansatte behandles individuelt, sier Gauslaa.

Dersom arbeidsgiver kommer fram til at det er saklig behov for å spørre om vaksinasjons­status, skal arbeids­giver drøfte tiltaket med tillits­valgte. Drøftingen skal skje så tidlig som mulig, heter det på Data­tilsynets nettsider.

Deretter skal de ansatte bli informert om formålet med å hente inn denne informasjonen, praktiske konsekvenser og hvor lenge det kan være aktuelt å kartlegge de ansattes vaksine­status.

Arbeidsgivere kan for øvrig verken kreve at ansatte vaksinerer seg eller nekte å utbetale syke­penger til ansatte som blir smittet uten å være vaksinert.

Kilde: Kan du spørre om ansatte er vaksinert?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS