– Vi merker på vår fag­support at mange kunder tar kontakt og lurer på hvilket regel­verk som gjelder nå, sier Jørgen Brostrøm hos Simployer.

Disse korona­reglene gjelder ut september

De spesielle syke­fraværs­reglene som er innført under korona­pandemien gjelder i utgangs­punktet bare ut september. Hvis de ikke blir forlenget, er vi tilbake til normale regler fra 1. oktober.

Publisert

Følgende artikkel er skrevet av Knut Arild Vold, journalist i data- og rådgivnings­selskapet Simployer (tidligere Infotjenester):

.

Det har vært mange midler­tidige regel­endringer gjennom korona­pandemien. Reglene har blitt endret og forlenget flere ganger, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt over hva som til enhver tid er gjeldende regelverk.

– Vi merker på vår fag­support at mange kunder tar kontakt og lurer på hvilket regel­verk som gjelder nå. Når det gjelder syke­fravær og karantene er de midlertidige reglene vi har hatt i det siste gjeldende ut september, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Hvorvidt myndig­hetene velger å forlenge reglene også etter 1. oktober er så langt ikke kjent.

Slutt på syke­fravær ved karantene

Brostrøm under­streker at mange av de midler­tidige reglene som ble innført i begynnelsen av pandemien ble tatt bort allerede i fjor sommer.

– Tidlig i pandemien ble det åpnet for at ansatte kunne bruke egen­melding i hele arbeidsgiver­perioden på 16 dager, men denne mulig­heten ble tatt bort allerede i juni 2020.

– Det samme gjelder den reduserte opptjenings­tiden for rett til å bruke egen­melding som ble innført i starten av pandemien. Tiltakene som fortsatt gjelder ut september handler om rett til syke­penger ved karantene og arbeids­givers mulighet til å kreve refusjon fra dag fire for korona­relatert syke­fravær, sier Brostrøm.

Sykepenger ved karantene

Når det gjelder ansatte som settes i korona­karantene, så har de rett til syke­penger i karantene­tiden ut september, så lenge de ikke har havnet i karantene etter å ha brutt nasjonale reiseråd.

– Hvis unntakene ikke blir forlenget, betyr det at arbeids­takere som settes i karantene etter å ha vært nær­kontakt med en smittet person ikke lenger vil ha rett til syke­penger fra og med oktober. Hvorvidt ansatte reiser i strid med retnings­linjer eller ikke vil ikke lenger være relevant, siden innreise­karantene uansett ikke vil gi rett til syke­penger, sier Jørgen Brostrøm i Simployer.

Det vil heller ikke være mulig for arbeids­givere å kreve refusjon av syke­penger fra dag fire for korona­relatert fravær nå de midler­tidige reglene ikke lenger gjelder.

Utvidet kvote for syke barn

Når det gjelder syke barn, så ble det besluttet at foreldre i 2021 skulle få dobbel kvote med omsorgs­penger.

– Denne ordningen ble ikke knyttet direkte til korona, og gjelder uansett hvilke sykdommer barnet blir rammet av. Det betyr at foreldre vil ha rett til dobbelt så mange dager med omsorgs­penger ut 2021. Her vil vi være tilbake til normale kvoter fra 2022, med mindre politikerne gjør endringer før den tid, sier Brostrøm.

Her er det imidlertid viktig å merke seg at ansatte ikke lenger kan bruke syke barn-dager når barnet er i karantene eller når skolen eller barne­hagen er stengt på grunn av covid. Det vil heller ikke være mulig å bruke omsorgs­penger når barn må holdes hjemme av særlige smittevern­hensyn når forskriften etter planen går ut 1. oktober.

Kilde: Disse koronareglene gjelder ut september (Simployer)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS