Det er viktig at renholdernes betydning for sunne arbeidsplasser ikke får gå i glemmeboken.

Gratulerer med dagen!

Renholderens dag markeres første mandag i hver desember. I en tid der mange synes å tro at «normalen» allerede har vendt tilbake, er det ekstra viktig å synlig­gjøre renholdernes innsats for smittevern, hygiene og inneklima.

Publisert

Dagen er innført for å vise fram renholderne og gjøre andre ansatte – og renholderne selv – bevisste på hvor viktig en renholder er. Det hele begynte i Norge, men har spredt seg til andre nordiske land.

Forståelsen for at renhold både er viktig og en profesjon, har heldigvis fått seg et løft under pandemien. Men denne forståelsen kan også svinne hen med tiden. Det er viktig å smi mens jernet er varmt, og fortsette å synliggjøre sine renholdere.

I 2021 avholdes dagen for 21. gang i Norge, selv om det nok var få som kunne feire dagen i 2020 på grunn av pandemien. Også i 2021 kjenner vi til avdelinger som har måttet avlyse.

.

Renholderens dag

Tradisjonen startet ved renholds­avdelingen på Ullevål sykehus, da en undersøkelse viste at de ansatte følte de hadde et lavstatusyrke.

For å vise fram renholderne og gjøre andre ansatte – og renholderne selv – bevisste på hvor viktig en renholder er, ble Renholderens dag innført.

Tradisjonen med å ha en dag der renholderne får litt ekstra oppmerk­somhet har siden spredd seg til renholds­avdelinger og -bedrifter over hele landet. Den har også spredd seg til Finland, Sverige og Danmark

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS