I forbindelse med påsken er det en del spørsmål som går igjen; her er noen av de viktigste.

Dette gjelder for arbeid i påsken

Påsken står for døren, og det reiser problem­stillinger rundt lønn, ferie­avvikling og syke­fravær. Her er det du trenger å vite.

Denne artikkelen er skrevet av rådgivnings­selskapet Simployer:

.

Det er to dager med spesiell arbeidstid i påsken; onsdag før skjærtorsdag og påskeaften (som er lørdagen i påskehelga).

Onsdag før skjærtorsdag gjelder arbeids­miljø­lovens regler, som sier at det skal være arbeidsfri fra klokken 18 dagen før søn- og helligdager. Det betyr at dersom det skal arbeides etter kl. 18 denne onsdagen, så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt.

Selv om onsdagen før skjærtorsdag i utgangs­punktet er normal frem til klokken 18, er det mange som har avtaler om kortere arbeidstid denne dagen. For eksempel heter det i hoved­tariffavtalen for kommunal sektor at arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag, uten trekk i lønn.

På påskeaften gjelder samme regler som på julaften og pinseaften. I arbeids­miljø­loven heter det at det skal være arbeidsfri fra kl. 15 på jul-, påske- og pinseaften. Arbeid etter klokken 15 denne lørdagen er å se på som søndagsarbeid.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at åpnings­tiden i butikker reguleres av lov om helligdags­fred og her er det andre regler enn i arbeids­miljø­loven.

Gradert sykmelding i påsken

For ansatte som er gradert sykmeldt med avtale om å jobbe på bestemte tidspunkter hver uke, så går denne avtalen videre som vanlig også i påsken. Det betyr at en gradert sykmeldt som til vanlig jobber mandager, onsdager og fredager vil måtte jobbe mandag og onsdag i påskeuken; og har fri langfredag og 2. påskedag dersom virksomheten holder stengt. Disse «ekstra» fridagene skal ikke jobbes opp senere.

Dersom det ikke foreligger noen avtale, så må det gjøres en avtale for påsken. Her kan ikke arbeidstaker ensidig kreve å få ta ut sykedager bare på arbeidsdagene. Både arbeidstaker og arbeidsgiver må huske på at legen vanligvis har vurdert arbeids­belastningen i en normal arbeidsuke ved utstedelse av sykmeldingen, og at dette også bør gjenspeiles i påsken.

Utbetaling av sykepenger i påsken

Når det gjelder betaling for sykedager i påsken, så skal arbeidsgiver kun betale sykepenger i arbeidsgiver­perioden for de dagene det er avtalt arbeid. NAV betaler imidlertid sykepenger etter graderingen hver dag, slik at en arbeidstaker med 50 prosent sykmelding vil motta 50 prosent sykepenger fra NAV også for de røde dagene i påsken.

Avvikling av ferie i påsken

Etter ferieloven § 5 nr. 1 avvikler arbeidstaker ferie på alle virkedager som ligger i ferie­perioden, mens søndager og andre helgedager (røde dager) ikke regnes som ferie.

I påsken avvikler arbeidstaker dermed ferie på fire virkedager - mandag, tirsdag, onsdag og lørdag. Dersom virksomheten holder lørdagen utenfor er det avviklet tre feriedager.

Lønn for timelønnede i påsken

Timelønnede har etter lovverket ikke krav på lønn for helligdagene i påsken dersom de ikke jobber disse dagene fordi bedriften holder stengt.

Det kan imidlertid foreligge avtaler eller retnings­linjer i virksomheten som gir timelønnede krav på lønn for skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

Betaling for å jobbe på helligdagene i påsken

Ansatte som jobber på helligdagene i påsken har ikke krav på ekstra betalt for disse dagene, med mindre dette er avtalt gjennom tariff­avtaler eller andre avtaler. Slike avtaler er imidlertid svært vanlige.

Bare dersom arbeid på disse dagene går utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid (9 timer pr. dag eller 40 timer pr. uke) vil det utløse krav på overtids­betaling etter arbeids­miljø­loven.

Foreldrepenger i påsken

Det er ikke anledning til å utsette foreldre­pengene for de røde dagene i påsken på grunn av ferie, fordi det ikke er mulig å ta ut lov­bestemt ferie på disse dagene. Det betyr at for en ansatt i foreldre­permisjon som ønsker å ta ut ferie i påsken, så vil det bare være mulig å søke utsettelse for mandagen, tirsdagen og onsdagen i påskeuka. Resten av dagene vil løpe som normalt.

NAV betaler foreldre­penger fra mandag til fredag i påsken, uavhengig av de røde dagene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS