Et viktig funn er at god håndtering av eldre arbeids­takere i omstillinger ser ut til å avhenge av god og bevisst personal­ledelse.

Er det plass for seniorene?

En ny rapport fra Arbeids­forsknings­instituttet handler om hvordan arbeids­takere over 55 år håndteres i omstillinger.

Publisert

Særlig fokuseres det på rekrutterings­praksis, hvordan arbeidsgivere følger opp kompetanse­tiltak og utviklings­muligheter, og ulike sider ved ned­bemanning.

Rapporten «Et arbeidsliv under omstilling».

Rapporten baserer seg litteratur­studier, intervjuer i 21 virksom­heter i offentlig og privat sektor, og surveydata som er hentet fra Norsk Senior­politisk Barometer (2019, 2020, 2021), survey om «affektiv alderisme» (2020), Medbestemmelses­barometer (2017 og 2018), og YS Arbeidslivs­barometer (2016 og 2021).

Blant viktige funn er at god håndtering av eldre arbeids­takere i omstillinger ser ut til å avhenge av god og bevisst personal­ledelse, formaliserte rekrutterings­prosesser og systematisk kompetanse­arbeid som ikke skiller på alder.

Blant mer kritiske funn i rapporten er at en del virksom­heter som opplever omstillings­press, velger å tilby frivillige slutt­ordninger på en måte som kan føre til at eldre arbeidstakere opplever press for å gå av tidlig.

Studien er utarbeidet av Anders Underthun, Anne Grethe Solberg, Arild H. Steen, Elin Moen Dahl og Per Erik Solem og publisert av Arbeids­forsknings­instituttet, OsloMet – storbyuniversitetet

Kilde: Et arbeidsliv under omstilling: Er det plass for seniorene? (ekstern link til OsloMet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS