Etterspørselen i Oslo kan falle med vesentlig mer enn summen av antall kvadrat­meter kontor­arbeids­plasser i Bjørvika, som vi ser her.

Oslos kontor­behov kan falle med en halv million kvadratmeter

Bruken av hjemme­kontor ventes å være høyere etter pandemien enn før. Trolig vil vi til­bringe mer enn en halv dag ekstra pr. uke, hjemme.

Publisert

Det skriver eiendoms- og investerings­selskapet CBRE i en kronikk i bladet Kapital. De legger til grunn at tiden vi tilbringer på kontoret samlet sett vil falle 12,5 prosent i Oslo etter pandemien, som en følge av økt bruk av hjemme­kontor og lignende.

Imidlertid regner de med at reduksjonen ikke vil være jevnt fordelt gjennom hele arbeidsuken. Topp­belast­ningen på kontorene ventes å være i midtuken Dessuten vil vi kanskje ha økt avstand mellom arbeids­stasjoner og bedre plass i møte­rommene.

Samlet sett venter CBRE at etter­spørselen vil synke med 550 000 kvadratmeter. Dette tilsvarer litt mer enn hele Fornebu, eller vesentlig mer enn kontor­plassene i Bjørvika. I 2024 ventes etter­spørseleen å være tilbake der den var før pandemien.

Kilde: Oslos kontor­etter­spørsel kan falle med 550.000 kvadratmeter

https://kapital.no/kapitalt/2021/04/23/7653465/oslos-kontorettersporsel-kan-falle-med-550.000-kvadratmeter

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS