En finanskrise kjenne­tegnes av at det oppstår stor optimisme, hvorpå store mengder lån blåser opp økonomien helt til boblen sprekker og noen bedrifter må stenge. Under pandemien gikk vi direkte inn i en ned­stengnings­fase.
En finanskrise kjenne­tegnes av at det oppstår stor optimisme, hvorpå store mengder lån blåser opp økonomien helt til boblen sprekker og noen bedrifter må stenge. Under pandemien gikk vi direkte inn i en ned­stengnings­fase.

Frykter ikke konkursbølge

Per Fjærestad i Creditsafe tror vi vil se en økning i konkurser i andre halvdel av 2021, men stiller seg tvilende til den varslede konkurs­bølgen.

Publisert

– Det vi trolig vil se er i stedet en konkurs­korrigering tilbake til et nivå nærmere normalen før pandemien, mener han.

Konkurstallene for første kvartal viser en fortsettelse av trenden vi har sett gjennom hele pandemien: 692 konkurser i årets tre første måneder er en nedgang på 32 % sammenlignet med 1020 konkurser i samme periode i 2020, skriver Creditsafe i en pressemelding.

Færre konkurser i servering

Noe overraskende er det likevel at serverings­bransjen og detaljhandelen – to bransjer som regnes å være blant de aller mest koronautsatte – er blant bransjene med kraftigst konkursnedgang.

I detaljhandelen ble 69 foretak slått konkurs i løpet av januar, februar og mars. Dette gir en nedgang på hele 50 % fra 1. kvartal i 2020 (139 konkurser).

Og mens 116 serveringssteder gikk konkurs i første kvartal av 2020, viser årets tall kun 60 konkurser i samme periode – en nedgang på hele 52 %.

Forventer flere konkurser

Fjærestad mener den positive konkurs­trenden med stor sannsynlighet vil snu i løpet av 2021. Likevel er han ikke lenger overbevist om at vil få den store konkursbølgen som ekspertene, ham selv inkludert, lenge varslet.

– Mange har sammenlignet situasjonen vi står i nå med finanskrisen, men det blir litt feil. Det vi opplever nå er ingen finanskrise, men en real­økonomisk nedgang som følge av en pandemi og omsetningssvikt. Det er helt klart en økonomisk krise for de som er hardt rammet, men jeg tror likevel konsekvensene for økonomien generelt vil være begrenset, sier han.

En finanskrise kjennetegnes av at det oppstår stor optimisme innen spesifikke marked, hvorpå store mengder lån og kreditt blåser opp økonomien helt til boblen sprekker, og man sitter igjen med en økonomisk bombe man ikke kan håndtere. Lån og kreditter som ikke kan betjenes påvirker kreditorene, og man ender opp med en realøkonomisk krise der virksomheter må stenge ned, ansatte blir sagt opp og foretak går konkurs.

– Det har ikke skjedd denne gangen. Nå har vi ingen overhengende økonomiske faktorer. Denne pandemien kom helt ut av det blå, og vi gikk rett i nedstengnings­fasen. En mulig grunn til at konkursene foreløpig uteblir er at foretakene ikke har de utestående kredittene vi vanligvis forbinder med en finanskrise, og at de økonomiske utfordringene først og fremst skyldes nedstengingen av samfunnet, teoretiserer Fjærestad.

– Min påstand er derfor at det ikke er sikkert at vi vil få noen konkursbølge. Det vi trolig vil se er i stedet en konkurs­korrigering tilbake til et nivå nærmere normalen før pandemien, trolig helt opp mot det høye nivået vi så i slutten av 2019 og starten av 2020.

Mye vil korrigere seg selv

Fjærestad ønsker på ingen måte å bagatellisere problemene til de virksomhetene som har blitt rammet hardest av pandemien.

Til tross for at de bransjene som er hardest rammet, og har dype sår som følge av manglende inntjening, trolig vil bruke lenger tid på å komme på fote igjen – samt at enkelte aktører må belage seg på permanent endrede bruksmønstre i sitt marked – er det bred enighet om at vi vil oppleve en økonomisk oppsving når samfunnet åpnes opp igjen.

– Forskjellene har nok dessverre blitt større, og de gruppene som tradisjonelt hadde det vanskelig før pandemien har trolig fått det enda verre nå. Likevel ser vi at mange har brukt denne tiden til å betale ned lån, gjeld og renter, og sitter igjen med en bedre privatøkonomi som et resultat av dette, påpeker Fjærestad.

Fordi forbrukernes økonomi ofte fungerer som en god temperaturmåler for næringslivets økonomi, mener han derfor det er grunnlag for å være optimistisk.

Creditsafe er i følge dem selv verdens mest brukte kredittopplysningsbyrå.

Kilde: Credit Quarterly Q1 2021 - Det vi opplever nå er ingen finanskrise

https://www.mynewsdesk.com/no/creditsafe/pressreleases/credit-quarterly-q1-2021-det-vi-opplever-naa-er-ingen-finanskrise-3086756

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS