Den nye tariff­avtalen gir renholdere med lavest lønn et tillegg på kr. 3,25 pr. time.
Den nye tariff­avtalen gir renholdere med lavest lønn et tillegg på kr. 3,25 pr. time.

Ny minste tariffl­ønn for 2021: kr 196,04

Norsk Arbeids­mands­forbund, NHO Service og Handel, og Virke, er enige om lønnsøkning for renholdere gjeldende fra 1. april 2021.

Publisert

Oppdatert 22/4-2022: Timelønn var tidligere feilaktig oppgitt til kr 194,64, men skal være 196,04.

.

Følgende vil derfor gjelde for bedrifter som er bundet av Renholds­overenskomsten:

Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1. april.

Generelt tillegg: 2,25 kr pr. time, dvs. 4387,- kroner i året.

Lavlønnstillegg: 1 kr pr. time, dvs. 1950,- kroner i året.

For renholdere over 18 år og med 0-2 års ansiennitet medfører dette en lønns­økning på. kr 3,25 pr. time. Dermed vil minste timelønn for disse være kr 196,04.

Se også forrige lønnsoppgjør (desember 2020)

OPPDATERING 23/6-21: Ny minste­sats for allmenn­gjort lønn: kr 196,04 fra 1/7-2021 (denne må ikke forveksles med tarifflønna i Renholdsoverenskomsten).

Kilder:

Resultat i lønnsforhandlingene mellom LO og Virke (NAF)

Enighet i lønnsoppgjøret: LO utjevner forskjellene (NAF)

Ny selvkostkalkyle for renhold (NHO SH)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS