Innspill til den nye revisjonen må sendes til Standard Norge innen 1. mai 2021.

Sykehus­standard: Husk innspill innen 1. mai

Standard Norge ønsker innspill til den nye ledelses­standarden rundt sykehus­renhold.

Publisert

Fristen for å gi innspill går ut denne uke, og Standard Norge ønsker konstruktive innspill slik at de kan forbedre et foreliggende hørings­utkast innen det formelt utgis som en ny standard.

Initiativet til den nye standarden kommer fra Forum for sykehusrenhold, og i arbeidet har det deltatt representanter fra kommuner, sykehus, fagforeninger, FHI, leverandører med flere.

Slik gjør du:

 1. Gå til Standard Norges nettside. Du må opprette et brukernavn for å få lastet ned filer. https://www.standard.no/no/Brukersider/Registrering/
 2. For øyeblikket kan høringsforslaget «prNS 6600» lastes ned som en PDF fra http://enquiry.standard.no/Home/Details/8180. pr foran NS indikerer for øvrig at dette er et høringsforslag.
 3. Underveis kommer det opp at du må godta salgs­betingelser, noe som skyldes at Standard Norge har felles innloggings­system for sitt salg av standarder. Du vil altså ikke få noen faktura for å ha lastet ned hørings­utkastet.
 4. Alternativet til å laste ned en PDF, er å klikke på hvert kapittel i venstremargen på nettsiden.
 5. Det letteste for Standard Norge, er hvis du kan sende inn dine kommentarer via nettsiden over. Det gjør det mye enklere for dem å bearbeide forslagene. Alternativt kan innspill sendes til prosjektleder via e-post: mny @ standard . no
 6. Dokumentet vil deretter klargjøres til publikasjon. Avhengig av mengde og type innspill, er målet å publisere dokumentet som en ny Norsk Standard høsten 2021.
 7. Frist for innspill er 1. mai 2021.

Ytterligere info: Standard for renhold i helse- og omsorgs­tjenestene på høring

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/helse-og-omsorg/2021-nyheter/standard-for-renhold-i-helse--og-omsorgstjenestene-pa-horing/

TEKSTBOKS

.

Hensikten

med den nye standarden er blant annet å:

 • Redusere risikoen for smittespredning.
 • Redusere risikoen for helsetjenesteassisterte infeksjoner.
 • Sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten for øvrig.
 • Beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner.
 • Bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater.
 • Ivareta krav til inneklima.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS