Renholderen som ble oppsagt, hadde i gjennomsnitt jobbet 80 prosent stilling i nærmere tre år.

Renholdsvikar sparket – vant i retten

Hadde ettårs­kontrakt som tilkallings­vikar i Hå kommune. Ble sagt opp via tekst­melding etter tre måneder, like før hun til sammen ville ha jobbet i nesten tre år for kommunen.

Publisert

I følge Fagbladet hadde Ghenet Zemichael Tewelde ettårs­kontrakt som tilkallingsvikar i kommunen med sluttdato 31. desember 2020. Etter korona­nedstengingen i mars i fjor fikk hun imidlertid en SMS om at kommunen ikke lenger hadde bruk for henne.

I praksis 80 % stilling

Hun tok da kontakt med Fagforbundet med spørsmål om hun kunne ha rett til fast stilling.

Tewelde hadde siden 10. april 2017, altså i litt under tre år, hatt ni ulike kontrakter som renholds­vikar og ekstrahjelp i Hå kommune, og hadde i disse tre årene i gjennomsnitt jobbet 79,63 prosent stilling. Hun hadde også jobbet for kommunen uten kontrakt i to perioder.

- Treårsregelen gir rett til fast jobb. Det gjør også kortere arbeids­forhold av fast karakter, sier Astrid Karin Sola, Fagforbundets representant i Hå.

Konstant behov for arbeidskraft

Jæren tingrett påpeker i sin dom av 29. mars 2021 at et grunn­leggende vilkår for lovlig vikarbruk, er at behovet for ekstra arbeidskraft er midlertidig. Et konstant behov for mer­arbeids­kraft kan etter loven ikke dekkes opp gjennom midlertidige ansettelser.

Ifølge retten betyr det at Tewelde har vært ulovlig midlertidig ansatt, og at hun etter arbeids­miljø­loven har krav på fast stilling.

Ble tilkjent etterbetaling

I tillegg til 80 prosent stilling som renholder, må kommunen gi Tewelde erstatning for tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap, tilsammen 370 055 kroner, i tillegg til å dekke saks­omkostningene på 193 528 kroner.

Ikke rettskraftig pr. nå

Dommen har ankefrist til begynnelsen av mai. En ny sak mellom Hå kommune og en annen renholder skal for øvrig opp i Jæren tingrett 14. juni.

Kilde: Alenemora Ghenet (51) knuste kommunen i retten

https://fagbladet.no/nyheter/alenemora-ghenet-51-knuste-kommunen-i-retten-6.91.782142.c12ef4a210

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS