Arkivbilde som viser Rikshospitalet i Oslo.

Sykehus­innkjøp avvikler bered­skap

Etter ett år og tre måneder har Sykehus­innkjøp besluttet å gå ut av grønt beredskaps­nivå.

Fra mandag 28. juni var foretaket ute av beredskap, melder det offentlige organet Sykehusinnkjøp.

– Vi har vært gjennom en meget krevende og anner­ledes periode. Den lange tiden med beredskap har vært nødvendig for at vi skulle kunne utføre oppdragene som handlet om pandemien på en god nok måte, sier konst. admini­strerende direktør Bente Hayes.

Selv om beredskaps­perioden er over, pågår det fortsatt en hel del oppgaver i foretaket som er knyttet til pandemien.

– Disse aktivitetene vil bli fulgt opp videre i ordinære styrings­linjer. Det er mange med­arbeidere og avdelinger som fortsatt jobber med dette, sier Hayes.

Sykehusinnkjøp gikk i rød beredskap 16. mars 2020 som en følge av koronavirus­utbruddet. Etablering av krise­ledelse og omlegging av ordinær drift til nasjonal koordinering ble iverksatt fra denne datoen. Fra 27. april 2020 gikk foretaket over til gult beredskaps­nivå, og fra 26. mai 2020 hadde foretaket grønt beredskapsnivå.

Hayes takker medarbeidere og samarbeids­partnere for innsatsen gjennom beredskaps­perioden.

Kilde: Sykehusinnkjøp avvikler beredskap

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS