Saken er for tiden til behandling i Klagenemnds­sekretariatet.

Tildelte kontrakt til ikke-godkjent renholdsbedrift

Bergen Havn AS er innklaget til KOFA for blant annet å ha tildelt en ramme­avtale til et selskap som angivelig ikke er godkjent som renholds­bedrift.

Publisert

Klager har anført at valgte leverandør skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjons­krav om levering av skatteattest.

Videre anfører klager at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser i tildelings­evalueringen med tanke på tildelings­kriteriene “Erfaring”, “Løsningsbeskrivelse” og “Pris”.

Til slutt har klager anført at innklagede har brutt arbeids­miljø­lovens bestemmelser ved å tildele kontrakten til et selskap som ikke er godkjent som renholdsbedrift.

Det er FM-selskapet AB Solutions Vest AS som har innklaget saken. Klagen er for tiden til behandling som en rådgivende sak hos Klagenemnds­sekretariatet.

Kilde: 2020/921 Bergen Havn AS

https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2020-921

.

Bergen Havn

endret 1. mai 2019 selskapsform, og gikk da fra å være et interkommunalt samarbeid til å bli et aksjeselskap.

Selskapet Bergen Havn AS er et havnesamarbeid mellom Bergen kommune og omlandskommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Fedje og Øygarden.

https://bergenhavn.no/om-bergen-havn/

.

Godkjenningsordningen

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Dette gjelder og privat kjøp av renholdstjenester.

https://www.arbeidstilsynet.no/registre/renholdsregisteret/

.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS