Nå blir det enklere for voksne å få stipend og lån til utdanning, melder Kompetanse Norge.

Enklere for voksne å få stipend og lån til utdanning

Fra høsten tilbyr Låne­kassen større fleksi­bilitet og bedre ordninger for voksne som ønsker å ta opp lån og stipend.

Publisert

Nær 600 000 voksne i alderen 25-66 år har pr. i dag ikke fullført videre­gående opplæring. For voksne, som ofte har større økonomiske forpliktelser som boliglån og forsørger­ansvar, er økonomi en viktig faktor når valg om utdanning skal tas, melder Kompetanse Norge.

Stor etterspørsel

– Bare en brøkdel av arbeids­styrken er til enhver tid nyutdannet, og svært mange trenger kompetanse­påfyll for å møte arbeids­livets behov. Tilbudet av etter- og videre­utdanning bør bli bedre og mer fleksibelt, og samtidig slik at også de som har økonomiske for­pliktelser som huslån og forsørger­byrde, kan delta, sier direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule.

Mer i støtte fra høsten 2020

Voksne som ønsker å ta videre­gående opplæring kan, i likhet med studenter i høyere utdanning, få basisstøtte – for fulltids­utdanning tilsvarer det i dag inntil 110 200 kroner i studieåret. I tillegg kan de ha rett på andre stipend, som forsørger­stipend, foreldre­stipend, ekstra­stipend og flyktning­stipend.

Fra neste studieår gir nye regler mer i støtte og større fleksibilitet for voksne:

  • Du kan søke om lån til du er 50 år, uten at støtte­beløpet reduseres, mot 45 år før. I tillegg heves alders­grensen for når lånet må være tilbakebetalt, fra 65 til 70 år.
  • Kravet om minst 50 prosent studie­belastning for å få støtte fjernes. Det betyr at du også kan få støtte om du for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb.
  • Er du 30 år eller eldre og skal ta videre­gående opplæring, kan du også ha rett på et tilleggs­lån på opptil 50 000 kroner for hvert studieår og 100 000 kroner totalt i løpet av årene med videre­gående opplæring. Er du 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan du få tilleggs­lån på inntil 50 000 kr pr. studieår og 100 000 kroner totalt. Det er for øvrig satt et tak på til sammen 100 000 kroner i samlede tilleggslån.
  • De nye ordningene gjelder også for studenter i høyere utdanning, men i høyere utdanning er tilleggs­lånet på inntil 100 000 kroner i året og maks 200 000 kroner totalt.

Kilde: Nå blir det enklere for voksne å få stipend og lån til utdanning

https://www.kompetansenorge.no/nyheter/na-blir-det-enklere-for-voksne-a-fa-stipend-og-lan-til-utdanning/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS