Fra nyttår ble flere oppgaver rundt voksen­opplæring flyttet fra Utdannings­direktoratet til Kompetanse Norge. (Ill.foto: Colourbox)

Endringer rundt voksen­opplæring

Flere av oppgavene rundt voksen­opplæring er flyttet til Kompetanse Norge.

Publisert

Fra 1. januar 2020 fikk Kompetanse Norge, som er et direktorat under Kunnskaps­departementet, ansvar for hele det såkalte modul­forsøket.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ved årsskiftet tok Kompetanse Norge også over veiledning, foredrags­virksomhet, arbeid med kompetanse­heving og nettverks­arbeid knyttet til realkompetanse­vurdering i grunn­opplæringen for voksne.

Kilde: Deler av voksen­opplærings­feltet overføres fra Utdannings­direktoratet
https://www.kompetansenorge.no/nyheter/deler-av-voksenopplaringsfeltet-overfores-fra-utdanningsdirektoratet-udir/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS