Frank Förster demon­strerer at bakterie­mengden reduseres med Titano. Røde kurver til venstre viser ekspo­nensiell bakterie­vekst etter to påfølgende rengjøringer, grønn kurve til høyre viser bakteri­mengde etter behandling med deres coating.
Frank Förster demon­strerer at bakterie­mengden reduseres med Titano. Røde kurver til venstre viser ekspo­nensiell bakterie­vekst etter to påfølgende rengjøringer, grønn kurve til høyre viser bakteri­mengde etter behandling med deres coating.

Bakterie­reduserende coating

Tyske Hecosol har lansert produktet TiTANO. Dette er en coating som skal gjøre flater permanent beskyttet mot vekst av bakterier, gjærsopp, mugg og noro­virus.

Stoffet fungerer ved at en spray fjerner positive ioner fra overflaten. Dette skal ødelegge celle­membranen i mikrobene, gi en hydrofil overflate og en mye mer varig reduksjon av bakterier.

Stoffet skal også være egnet i fuger, som jo er et problem­område. Bakterie­mengden skal i snitt reduseres med 61 prosent. Alt i følge Hecosol.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS