Tekstilene var feilaktig blitt vasket i en vaske­maskin for hus­holdninger, men heller ikke industri­maskiner holder nødvendigvis den temperaturen som loves. (Ill.foto: Colourbox

Resistente bakterier over­levde maskin­vask

Selv med desinfeksjons­midler og høy vann­temperatur fant bakteriene veien fra vaske­maskinen til spedbarna ved et tysk sykehus.

Publisert

I årene 2012 og 2013 fant forskere multi­resistente bakterier på 14 barn ved barne­avdelingen på et sykehus i Tyskland, skriver forskning.no.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter analyser viste det seg at den samme typen bakterier fantes i en vaske­maskin som ble brukt til å vaske barnas sokker og luer.

– Dette er en svært uvanlig situasjon for et sykehus, fordi de brukte en vanlig vaske­maskin som i hus­holdninger, sier Ricarda M. Schmit­hausen ved universitets­sykehuset i Bonn i en pressemelding.

Desinfeksjon ikke nok

Sykehuset brukte desinfeksjons­midler i forbindelse med maskin­vasken. Det viste seg imidlertid at bakteriene ikke hadde noen økt resistens mot desinfeksjons­midlet som ble brukt.

Tidligere forskning har likevel vist at antibiotika­resistente bakterier kan overleve vaske­temperaturer på over 50 grader. Og selv om temperaturen ved hver vask var på 65 grader, kan temperaturen i gummien på døren ha vært lavere. Dette kan ha gitt et fuktig, næringsrikt miljø der bakteriene har kunnet leve.

– Forskningen har betydning for de vaske­maskinene som brukes i vanlige hjem, da temperaturen som brukes i disse ofte er lavere enn 60 grader for at de skal spare energi, dette gjør at varmen ikke blir høy nok til å drepe bakteriene, sier Schmit­hausen i presse­meldingen.

Holder ikke koken

Ifølge Petter Elstrøm ved Folkehelse­instituttet er forskjellen på en vanlig husholdnings­vaskemaskin og en industri­maskin er at de er designet til forskjellig bruk.

– Når du setter en husholdnings­vaskemaskin på kokvask, vil den varme opp vannet til det når rundt 90 grader og deretter vil vannet gradvis avkjøles, sier Elstrøm.

Han sier at industri­vaskemaskinen derimot er designet slik at den opprett­holder 60 grader eller høyere temperatur over lengre tid og at dette øker muligheten for å drepe bakteriene.

Kilde: Resistente bakterier kan overleve maskinvask
https://forskning.no/bakterier/resistente-bakterier-kan-overleve-maskinvask/1580180

Forsknings­rapport fra Schmit­hausen, R.M., m.fl.:
The washing machine as a reservoir for transmission of 1 extended spectrum beta-lactamase (CTX-M-15)-producing 2 Klebsiella oxytoca ST201 in newborns. Applied and Environmental Microbiology. (2019)

Artikkel fra Science News: Your energy-efficient washing machine could be harboring pathogens
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190927135202.htm

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Bli super på tekstilvask!

Europeiske FRT har laget en meget god håndbok for hvordan kluter og mopper bør håndteres i vaskeriet. Her gis det konkrete og lett­forståelige råd til inn- og uttak fra maskinen, vask av gummiring / åpning og mye annet. Renholdsnytt har fått lov til å offentlig­gjøre deres instrukser (tidligere publisert 21/2-2019).

http://renholdsnytt.no/bli-super-p%C3%A5-tekstilvask

Tips: Selv om du har en industri­maskin og leverandøren lover at vaske­vannet holder seg over 85 grader i de ønskede ti minutter, bør du sjekke at lovnaden holder i praksis.

 


FRT-guiden gir gode råd om håndtering og vask av mopper og kluter. Kvalitets­sikring i praksis!

 

Powered by Labrador CMS