Over ialt 12 trinn gis tips til hvordan renholds­roboter bedre kan samvirke med mennesker.

Ny guide om å sam­spille med roboter

IFMA og robot­produsenten SoftBank Robotics har utgitt en håndbok i hvordan roboter og service­medarbeidere kan utfylle hverandre.

Publisert

Målet er å integrere roboter på en problemfri og «sømløs» måte i de øvrige aktivitetene.

Guiden heter «The Practical Guide to Implementing Cobotics in FM» og inneholder 12 tips til hvordan man kan utnytte roboter innenfor FM og renhold. Det melder renholdsbladet ECJ.

Peter Ankerstjerne, styreformann i International Facility Management Association (IFMA), sier det slik:

– Samspill med roboter kan spille en viktig rolle for å levere et høyere og mer konsistent nivå på renholdstjenestene, slik at folk føler seg komfortable og trygge på sin arbeidsplass.

– Som i ethvert teknologiprosjekt, er det nødvendig at virksomheten inntar en strategisk holdning og tenker forbi selve teknologien. Et vellykket samspill med roboter krever betydelig opplæring, endring av kultur og adferd og et skifte til nye operative modeller. FM- og renholdsledere må utvikle planer der helheten er mer enn summen av delene.

Den nye håndboken skal dekke både organisatoriske og operasjonelle faktorer som må vurderes, fra et tidlig trinn i planleggingen via opplæringsprogrammer til serviceavtaler, kommersielle modeller og målinger.

Kilde: Guide to implementing cobotics in FM and cleaning launched

http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/guide-to-implementing-cobotics-in-fm-and-cleaning-launched

Guiden kan lastes ned her:

https://help.meetwhiz.com/cobotic-guide

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS