Det tok bare tre dager før bakteriene var tilbake i likt monn, etter grundig rengjøring.

Overraskende kort­varig effekt av grundig renhold

At renhold er ferskvare, er velkjent. Forskere ved Cambridge gjorde likevel et uventet funn, etter et forsøk med forsterket renhold for å hindre spredning av antibiotika-resistente bakterier i sykehus.

Publisert

Bakterien Enterococcus faecium er vanlig i tarm­systemet hos mennesker, og der den sjelden utgjør noe problem. Imidlertid kan den gi død­bringende infeksjoner hos pasienter med dårlig immunforsvar. Antibiotika-resistente varianter av bakterien oppdages stadig oftere i verdens sykehus, skriver renholdsbladet European Cleaning Journal.

Forskere ved Addenbrooke's Hospital i Cambridge har nå brukt genetiske analyser for å finne ut hvor mye tarm­bakterier kan spre seg. Det viste seg at hele 48 prosent av de flatene det ble tatt prøver av i sykehus­miljøet, testet positivt for vancomycin-resistent Enterococcus faecium.

På medisinsk utstyr ble bakterien funnet på 36 prosent av flatene, på sjeldent berørte flater (som ventiler) 76 prosent, i sengemiljøer på 41 prosent av flatene, og i offentlige toalettrom på 68 prosent av flatene.

Deretter ble områdene grundig rengjort over en tredagers­periode, mens pasientene ble flyttet annetsteds. Flatene ble igjen testet før pasientene hadde flyttet tilbake. Det viste seg at 9 prosent av prøvene fortsatt testet positivt for bakterien. Tre dager etter at pasientene var tilbake, var omtrent halvparten av prøvene positive.

Renholdet ble utført med rengjørings­produkter og -metoder som tidligere har vist seg effektive mot bakterien, uten at dette er nærmere spesifisert. Forskerne ble overrasket over hvor kortvarig effekten av renholdet var. De mener dette viser hvor vanskelig det kan være å håndtere et smitte­utbrudd i et sykehus.

Kilde: ‘Drug-resistant bacteria persists in hospitals even after deep cleaning’

http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/drugresistant-bacteria-persists-in-hospitals-even-after-deep-cleaning

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS