Faksimile fra opplærings­video om det nye elektroniske verktøyet. (Ill. etter Digitaliserings­direktoratet)

Nytt verktøy for kontrakts­oppfølging

Digitaliserings­direktoratet har lansert et nytt elektronisk verktøy for oppfølging av vare- og tjeneste­kontrakter.

Publisert

Verktøyet skal bidra til å styrke dialogen mellom partene under opp­følgingen av en kontrakt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Verktøyet vil hjelpe kontrakts­forvaltere, bestillere og leverandører med enklere oppfølging av vare- og tjeneste­leveranser, samt lønns- og arbeids­vilkår. Verktøyet er laget i Forms og krever kun at du har en Microsoft-konto.

Gjennom verktøyet får du et sett med spørsmål som hjelper deg i arbeidet med å følge opp leveransen og kontrakten. Verktøyet hjelper avtale­forvalter i oppfølgings­arbeidet mot bestiller og leverandør. Les mer om det praktiske på linken lenger ned.

Kontrakts­forvalter administrerer skjemaene og bruker informasjonen i oppfølgings­arbeidet med leverandøren. Skjemaet bør inngå som en del av konkurranse­grunnlaget.

Bruk av skjemaet har som hoved­målsetning å bidra til bedre leveranser gjennom å:

  1. Vurdere om leveransen er i tråd med kontrakt og tilbud
  2. Bedre dialogen med leverandør i gjennom­føring
  3. Bidra til økt læring hos begge parter og forbedrede anskaffelses­prosesser
  4. Dokumentere erfaringer til senere anskaffelser

Kilde: Kontrakts­oppfølging og evaluering av leveransen for varer og tjenester
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/kontraktsoppfolging-og-evaluering-av-leveransen-varer-og-tjenester

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS