Skikkelig renhold stell av inventar kan bare garanteres dersom du bruker tekstiler som er rene. FRT-guiden gir gode råd til håndteringen i vaskeriet.

Supre råd om tekstilvask

Europeiske FRT har laget en god håndbok med konkrete råd til hvordan kluter og mopper bør håndteres i vaskeriet. Her er FRT-guiden i norsk og gratis over­settelse.

Tyskland ligger langt fremme på hygiene, renhold og vaskeri. For eksempel har renholdsbransjen lenge hatt som mål å belyse alle parametere som gjelder ved vask av mopper og kluter.

Last ned FRT-guiden på norsk gratis (PDF)

Den tyske / europeiske bransjeforeningen FRT i samarbeid med den tyske bransjeforeningen for fasilitetstjenester (BIV) har laget en grundig og lettlest håndbok for hvordan renholdstekstiler bør behandles i vaskeriet, på folkemunne gjerne kalt FRT-guiden.

FRT-guiden i norsk språkdrakt.

Håndboken er aktuell for alle typer vaskerier, også innenfor helsevesen og næringsmiddelbransjen, siden den gir råd både til områder som stiller høye krav til hygiene, og til områder der det ikke stilles høye krav.

FTR-guiden er ikke ny, men innholdet skulle være like gyldig i dag. Vi takker Eivind Haugseth i Systemrent AS for å skaffet til veie og oversatt håndboken til norsk. Haugseth er importør av tyske rengjørings­produkter og -metoder, og har lenge vært imponert over den grundigheten tyskerne oppviser i alle ledd fra vaskeri til ferdig rengjørings­resultat.

FRT-guiden er full av illustrasjoner som enkelt forklarer hvordan tekstilene bør håndteres i vaskeriet. Dermed kan du kvalitetssikre hele «verdikjeden», alt fra kontroll av vaskemaskin til sjekk av tilførsel og avløp, fjerning av løst smuss før vask, dosering, tørk, oppbevaring, temperaturen og pH-verdiens påvirkning ved vask, avleiring av uønskede substanser og mye annet.

Andre kilder til gode vaskerirutiner:

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn, en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. http://vaskeritilsynet.no/

Norsk Renseri- og Vaskeriforening, bransjeforening i Norsk Industri, som igjen er en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). https://www.norskindustri.no/Bransjer/renseri-og-vaskeri/

.

FRT

er en europeisk forening for forskning rundt renhold og hygiene. Den tar initiativ til, planlegger og evaluerer forsknings­prosjekter av allmenn interesse. Det er snakk om anvendt forskning som skal ha interesse for industrien. FRT jobber dessuten for at funnene raskt kan omsettes til praksis.

Blant FRTs medlemmer finnes både profe­sjonelle organi­sasjoner og selskaper innenfor renhold og hygiene.

De får inntekter gjennom en medlems­avgift fra sine medlems­bedrifter og har også har tilgang til midler fra det tyske finans­departementet. I tillegg jobber FRT for å finne måter å finansiere de ulike forsknings­prosjektene.

FRT = Europäische Forschungs­gemeinschaft Reinigungs- und Hygiene­technologie e.V. (The European Cleaning and Hygiene Technology Research Association)

https://frt.de/en/over-frt/

.

BIV

er den tyske føderale foreningen for fasilitets­tjenester og omfatter over 2500 medlems­bedrifter.

BIV = Bundes­innungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (German Federal Trade Association of Contract Cleaners).

https://www.die-gebaeudedienstleister.de/

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS