For Oslo Universitets­sykehus har korona­utbruddet i liten grad endret på renholds­rutinene, siden disse har vært på plass lenge. Men det er, blant annet, innført hyppigere renhold.

OUS: Lenge forberedt

Oslo Universitets­sykehus har bl.a. innført hyppigere renhold av berørings­punkter og selvsagt gjennomført et grundig smitte­renhold der det har vært korona­smitte.

Renholdsnytt har spurt ulike norske virksom­heter i ulike bransjer, der en felles­nevner er at mange mennesker ferdes, om de har iverksatt ekstra renhold for å begrense spredningen av det nye korona­viruset.

Hyppig berørte flater

I hverdagen støter vi på mange gjen­stander som berøres hyppig og av mange mennesker.

Eksempler er dør­vridere, vann­kraner, trykk­skjermer, bank­terminaler, billett­automater, handle­vogner, heis­knapper, håndtak på buss og tog, rekkverk, hånd­løpere langs rulle­trapper, fjern­kontroller og annet.

I følge Folkehelse­instituttet kan det nye korona­viruset over­føres mellom mennesker blant annet ved at viruset har blitt overført til inventar / gjenstander gjennom nys / host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjen­standen.

Godt renhold av slike gjen­stander kan dermed bidra til å begrense spredningen av viruset

Sykehusene har selvsagt lenge hatt et bredt spekter av renholds­rutiner på plass for å hindre smitte av bakterier og virus. Hva er endret siden korona­utbruddet ble et faktum?

I en travel hverdag har vi fått dette svaret fra Katrina Chamberlain, Kommunikasjons­rådgiver OSS, Oslo Sykehus­service:

– Kort kan vi si at vi har ekstra fokus på renhold av berørings­punkter og basale smittevern­rutiner. Vi har også økt tilgjengelig­heten på renhold for å sikre en god pasientflyt.

– I tillegg har vi hatt grundig smitte­renhold for å klargjøre lokaler hvor det har vært korona­smitte.

– Oppsummert kan vi si at vi ikke har endret selve rutinene for rengjøring av hyppige berørte gjenstander, men at vi har økt hyppigheten av renhold på berørings­punkter.

——-

Oslo Universitets­sykehus har rundt 23 000 ansatte. Pr. 15/3-2020 var 1081 ansatte i karantene og 14 ansatte var bekreftet smittet med Covid-19. 5 pasienter var innlagt med Covid-19.

Ifølge Wikipedia er sykehuset det største i Europa og det nest største i verden, målt etter antall ansatte.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS