Arbeidsgivere skal blant annet oppgi antall deltids­stillinger for kvinner og menn, midlertidig ansatte, antall uker foreldre­permisjon og hvordan de har jobbet med likestilling gjennom året.
Arbeidsgivere skal blant annet oppgi antall deltids­stillinger for kvinner og menn, midlertidig ansatte, antall uker foreldre­permisjon og hvordan de har jobbet med likestilling gjennom året.

Vet ikke at de må rapportere på likestilling

Under halvparten av norske bedrifter vet at de må rapportere på mangfold og likestilling i år.

Publisert

Over 10 000 norske bedrifter er i årsberetningen 2020 pliktig til å opplyse om likestillings­arbeidet sitt. Men det er det bare halvparten av dem som er klar over. Det viser en fersk undersøkelse fra Simployer, som er en leverandør av kunnskaps­tjenester og HRM-løsninger.

400 norske virksomheter har svart på undersøkelsen, og blant disse svarer 49 prosent at de ikke visste at denne informasjonen skulle inn i årsberetningen for 2020.

Pliktig rapportering

Endringen i Likestillings- og diskriminerings­loven innebærer at alle offentlige virksomheter og alle private virksomheter med mer enn 50 ansatte nå har en plikt til å redegjøre offentlig for situasjonen på området. Dette skal gjøres i selskapets årsberetning, eller i annen offentlig tilgjengelig informasjon, som for eksempel på selskapets nettside.

Jurist Ragni Myksvoll Singh i Simployer sier bedrifter nå er pliktig til å rapportere på mange aspekter innen likestilling og mangfold. Få er klar over at dette gjelder fra 2020.
Jurist Ragni Myksvoll Singh i Simployer sier bedrifter nå er pliktig til å rapportere på mange aspekter innen likestilling og mangfold. Få er klar over at dette gjelder fra 2020.

- Bedriftene er også forpliktet til å rapportere på kjønnsbalansen, oppgi hvor mange som er ansatt i deltids­stillinger av henholdsvis kvinner og menn og hvor mange som er midlertidig ansatt. De skal også rapportere på hvor mange uker kvinner og menn gjennomsnittlig tar i foreldre­permisjon, sier jurist hos Simployer Ragni Myksvoll Singh.

Likestilling og mangfold må på alles agenda

Virksomhetene skal også redegjøre for hvordan de har jobbet med likestilling gjennom året. Dette innebærer blant annet at det bør opplyses om hvor ofte det har vært møter, hvem som har deltatt, hvilke risikoer som er oppdaget og tiltak som er iverksatt, og hvilke retningslinjer virksomheten har for å fremme likestilling.

Her er Likestilling og diskriminerings­ombudets forklaring av det som kreves av arbeidsgivere.

Kilde: Under halvparten av norske bedrifter vet at de må rapportere på mangfold og likestilling i år

https://www.mynewsdesk.com/no/simployer-norge/pressreleases/under-halvparten-av-norske-bedrifter-vet-at-de-maa-rapportere-paa-mangfold-og-likestilling-i-aar-3057645

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS