Varehandelen er blant de som klarer seg best i en tøff tid, etter stor frykt den første koronatiden.
Varehandelen er blant de som klarer seg best i en tøff tid, etter stor frykt den første koronatiden.

Optimisme i for­kant av jule­handelen

4 av 10 bedrifter i vare­handelen øker omsetningen de siste fire uker sammen­lignet med til­svarende periode i fjor, viser tall fra NHO SH.

Publisert

Dette er langt høyere enn mange andre kriserammede bransjer, viser ferske tall fra NHO Service og Handels medlemsundersøkelse.

NHOs ferske medlemsundersøkelse bygger på svar fra 3800 bedrifter og viser hvordan næringslivet er berørt av koronakrisen. Handel er blant de som klarer seg best i en tøff tid, etter stor frykt den første koronatiden. Ser man på alle bransjer under ett, er det bare 17 prosent av bedriftene i NHO som har økt omsetningen de siste fire uker.

Store forskjeller innad i handel

Det er dog store forskjeller innad i handelsnæringen. Mens noen opplever sterk vekst, blant annet som følge av økning i netthandel og mindre pengebruk på opplevelser, er spesielt selvstendige sentrumsbutikker og enkelte kjeder hardt rammet av krisen.

- Optimismen forut for den viktige julehandelen og «Black Week» tror vi vil forsterke seg fremover. Vi vil særlig oppfordre til å handle lokalt og støtte den lille og ofte sårbare virksomhet i ditt nærmiljø, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. NHO Service og Handel.

Andelen som har likviditetsproblemer, som har sagt opp ansatte og som frykter konkurs er lavere i handel enn for andre bransjer. Om julehandelen vokser i tråd med prognosene, vil det kunne føre til at handelen er en av de bransjene som på totalnivå vil klare seg best gjennom koronakrisen. Se også julehandelsprognose fra NHO Service og Handel her (PDF-fil).

Trygt i butikk

- Fortsett med det gode arbeidet rundt smittevern i handelen. Det er trygt å handle i butikk, og smittetilfeller er ikke sporet tilbake til butikkhandel. En fersk veileder for smittevern utarbeidet av Norsk Standard i samarbeid med blant annet NHO Service og Handel og våre medlemsbedrifter, på oppdrag for Helsedirektoratet, vil være et viktig tiltak som kan trygge og styrke varehandelen ytterligere fremover, mener Kaltenborn.

Se veilederen her https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2020/ny-smitteveileder-for-detaljhandel/

Hovedfunn

medlemsundersøkelse i bransjeforeningen Handel:

  • 40 % har merket økt omsetning siste fire uker sammenlignet med i fjor (Totalt NHO: 17 %).
  • 12 % har gjennomført oppsigelser (Totalt NHO: 14 %
  • 9 % har planer om oppsigelser (Totalt NHO: 19 %)
  • 12 % har likviditetsproblemer (Totalt NHO: 16 %)
  • 10 % av bedriftene frykter konkurs (Totalt NHO: 14 %

Fakta om undersøkelsen:

  • Sendes til alle medlemsbedrifter, 3800 svar for NHO totalt. 530 respondenter for NHOSH, 85 for Handel.
  • NHO Service og Handel er den nest største landsforeningen i NHO, med 7200 virksomheter som sysselsetter rundt 160 000 ansatte.
  • Bransjeforeningen Handel har 1140 medlemsbedrifter som omsetter for 68 mrd og sysselsetter 14 700 ansatte.

Kilde: Pressemelding fra NHO Service og Handel

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS