Hotell og restaurant har de dårligste bemannings­utsiktene i de syv sektorene som er undersøkt.

Forventer ned­beman­ning i 3. kvartal

Dagens høye arbeids­ledighet ser ut til å holde seg utover høsten, viser ferske tall fra Manpower.

Publisert

Det er flere arbeidsgivere som planlegger å redusere arbeidsstokken sin enn det er som planlegger å øke. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter er på -7 prosent. Dette er andelen som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning.

Tallene fremkommer i ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer, hvis resultater kan leses hos NHO Service og Handel.

Covid-19 skaper stor usikkerhet

Covid-19 skaper stor usikkerhet blant norske arbeidsgivere. Nær 6 av 10 arbeidsgivere vet ikke når de kan forvente at vi er tilbake til en normal situasjon. Samtidig svarer nær halvparten at Covid-19 har påvirket virksomheten deres negativt.

– Vi står i en alvorlig og uoversiktlig situasjon, og kommer til å kjenne på konsekvensene av epidemien i lang tid fremover, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Mest negativt i hotell og restaurant

Blant de syv sektorene som er undersøkt i undersøkelsen, kommer hotell- og restaurantbransjen desidert verst ut, med netto bemanningsutsikter på -39 prosent. Byggebransjen er én av to sektorer med positive bemanningsutsikter. Her er netto bemanningsutsikter på +4 prosent. Det er imidlertid 38 prosentpoeng lavere enn i forrige kvartal, og innenfor feilmarginen til undersøkelsen.

Kystregionene hardest rammet

Østlandet er den regionen som ser ut til å klare seg best, med netto bemanningsutsikter på +1 prosent. For kystregionene Sørvest- og Nord-Norge er tilsvarende tall -12 og -16 prosent.

– Arbeidsgiverne sitter stille i båten. Selv om det er gode vekstmuligheter på lang sikt, og mange høyt kvalifiserte kandidater som nå går ledige, er det bare noen få som vil ta sjansen på å vokse, sier Brath.

Kilde: Nedbemanner i 3. kvartal

https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2020/nedbemanner-i-3.-kvartal/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS