Refundering av ekstra­utgifter til rengjørings­produkter, rengjøring­stjenester og verne­utstyr er blant det som ligger inne i forslaget til den fjerde rednings­pakken til USAs næringsliv.

Skatte­rabatt for smitte­vern

I USA kan det bli innført en støtte­ordning som gir opptil 50 prosent refundering i arbeids­takeres inntekts­skatt, for ekstra­utgifter til smitte­vern for arbeids­takeren.

Det melder den internasjonale bransjeforeningen for renhold, ISSA, som i flere måneder skal ha drevet lobbyvirksomhet for å gjøre arbeidsplasser tryggere under koronapandemien.

I det som kalles Health, Economic Assistance, Liability Protection, and Schools Act, i kortform HEALS Act, kan det refunderes opptil 50 prosent av arbeidstakernes inntektsbeskatning, dersom arbeidsgiver har utgifter som kalles «qualified employee protection expenses».

Viktig for renholdere

Det vil si kostnader til tiltak som Covid-19-testing, personlig verneutstyr, rengjøringsprodukter, rengjøringstjenester, kvalifisert ombygging av arbeidsplassen og kvalifiserte teknologiske hjelpemidler.

Både bedrifter, ideell organisasjoner, tjenestetilbydere og enkeltmannsforetak kan få skatterabatten.

HEALS Act ble 27. juli vedtatt i Senatet som en del av den fjerde og siste redningspakken for amerikansk næringsliv, men den er ennå ikke lovfestet. Man håper at loven skal passere i Kongressen senest 8. august og deretter bli signert av president Trump. Kongressen tar sommerferie 9. august starter først opp igjen 8. september.

Trappetrinnsmodell

Det er satt en øvre grense for skatterabatten, som beregnes ut fra gjennomsnittlig antall arbeidstakere.

Innenfor ett og samme kvartal kan det maksimalt refunderes USD 1000 pr. arbeidstaker for de første 500 ansatte i bedriften.

Videre refunderes det inntil USD 750 pr. arbeidstaker for de neste 500 ansatte og inntil USD 500 pr. arbeidstaker for overskytende antall ansatte.

Refunderingen gjelder ekstrautgifter som er betalt eller påløpt i perioden 12. mars 2020 til 1. januar 2021.

Langvarig politisk prosess

ISSA er glade for at det amerikanske senatet har anerkjent behovet for å gi en hjelpende hånd til dem som har betydelig økte kostnader til renhold og desinfeksjon på grunn av Covid-19, og som jobber for å opprettholde trygge arbeidsplasser for ansatte og kunder.

Mer enn 580 ISSA-medlemmer og advokater har dyttet på Kongressen for å få HEALS Act med i redningspakken.

Kilde: Cleaning Tax Credit Included in Senate Coronavirus Relief Package

https://www.issa.com/media/news/cleaning-tax-credit-included-in-senate-coronavirus-relief-package

When will the HEALS Act be voted on in the Senate?

https://en.as.com/en/2020/07/28/latest_news/1595950478_473249.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS