Tiltakspakken gir blant annet, og på visse vilkår, rett til utvidet opplæring i norsk i inntil seks måneder.

456 mill. til opplæring og veiledning

Fra 1. august trer en ny tiltaks­pakke inn for å hjelpe flyktninger og nyankomne inn­vandrere å komme i jobb.

Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere. Stortinget har derfor vedtatt endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven. En tiltakspakke på 456 millioner kroner for flyktninger og nyankomne innvandrere har som mål å hjelpe, og gi bedre kompetanse til dem som trenger det, slik at de kan komme i jobb så fort som mulig. Det melder Kompetanse Norge.

Tiltakspakken består av seks målrettede grep som blant annet innebærer å forsterke og forlenge introduksjonsprogrammet, å gi mer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt sikre at flere får god karriereveiledning.

Lovendringen innebærer:

  • Utvidet programtid: Deltakere som startet i introduksjonsprogrammet før 1.1.2019 har rett til utvidet programtid med inntil seks måneder, dersom den enkelte har behov for utvidelse for å komme i jobb eller utdanning. Denne gruppen skal også få rett til behovsprøvd karriereveiledning.
  • Forsterket introduksjonsprogram: Deltakere som startet i introduksjonsprogrammet etter 1.1.2019 har rett til å få revidert sin individuelle plan og få fastsatt et sluttmål. Dersom sluttmålet er fullført videregående opplæring, kan programmet vare i inntil 3 år, og kan forlenges med inntil ett år ved behov. Denne gruppen har også rett til behovsprøvd karriereveiledning.
  • Utvidet norskopplæring: Deltakere som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og som avslutter opplæringen før 31.12.2020, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil seks måneder.
  • Behovsprøvd karriereveiledning: Flyktninger som startet opp i introduksjonsprogrammet før 1. januar 2019 og som fortsatt er i program når ordningen trer i kraft, kan få mulighet til utvidet programtid og rett til behovsprøvd karriereveiledning. Det er kommunen som skal vurdere behovet for karriereveiledning, og fylkeskommunen vil være ansvarlig for å utføre karriereveiledningen.Behovsprøvd karriereveiledning kommer i tillegg til rett og plikt til karriereveiledning for nylig bosatte, som er foreslått i ny integreringslov.

Kilde: 456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger

https://www.kompetansenorge.no/nyheter/456-millioner-til-introduksjonsprogram-karriereveiledning-og-norskopplaring-for-flyktninger/

Les mer om endringene i introduksjonsloven og bakgrunnen for dem her

Loven finner du på Lovdatas nettsider

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS