Covid-19 kan bli klassifisert som en yrkessykdom av EU-kommisjonen, dersom europeisk fagbevegelse får det som den vil.

Covid-19 kan bli regnet som yrkes­sykdom

Europeisk fag­bevegelse jobber for å få Covid-19 med på EUs liste over yrkes­syk­dommer.

Alternativt bør Covid-19 i det minste regnes som et smittestoff av største faregrad (4). Det skriver LOs Brüssel-kontor.

EU-Kommisjonen har foreslått at det skal være faregrad 3, men saken skal behandles i en egen arbeidsmiljøkomité i EU der arbeidslivets parter sitter samlet. Den ansvarlig kommisær Nicolas Schmit har sendt saken dit til vurdering.

Da millioner av arbeidstakere fikk beskjed om å trekke seg tilbake til trygge hjemmekontorer, sto millioner igjen i frontlinjen for å beskytte, besørge og opprettholde muligheten for et dagligliv. De fantes i helsesektoren, matvarebutikkene og ikke minst i leverandørkjedene.

Kilde: Covid-19 en yrkessykdom

https://www.lo.no/hvem-vi-er/regioner/los-brusselkontor/nyheter-fra-brusselkontoret/korona-er-en-yrkesskydom/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS