Lunsjen serveres i porsjoner fra Sodexos personale (illustrasjonsbilde).

Tilbake til normalen: Kantiner

Enkelte av Sodexos personal­restau­ranter har vært åpne hele våren. Erfaringene brukes nå for å gjen­åpne stadig flere kantiner.

Etter måneder på hjemmekontor er det godt for mange å komme tilbake til kontoret, noe som også innebærer hyggelig lunsj med gode kollegaer, skriver Sodexo.

Men de vet også at noen kjenner på en utrygghet ved at samfunnet er i ferd med å åpnes opp igjen, og at vi nå ferdes mer på kafeer, butikker og møtes i større grupper.

Flere av Sodexos personalrestauranter har hatt åpent hele våren, og selskapet har brukt erfaringen fra disse samt fageksperter på smittevern og matsikkerhet når de nå gjenåpner flere personalrestauranter.

Her er noen av tiltakene:

  • Utført risikoanalyse for å avdekke områder hvor det er fare for smitte (har sett på hele verdikjeden fra varene mottas til gjestene har spist).
  • Informasjon til gjestene, slik at alle bidrar, sørger for å holde avstand og er nøye med håndhygiene. Dette gjøres på informasjonsskjermer og plakater.
  • Det er ingen selvbetjening og all mat porsjoneres ut fra Sodexos personale.
  • Foran disken er det satt opp et pleksiglass som et skille.
  • Gulvene er merket slik at man holder avstand. Ved bordene skal man holde minst 1 meter avstand. En god regel er at minst annenhver stol skal stå tom.
  • Oppstår det lett kø kan man vurdere å utvide åpningstiden slik at ikke for mange spiser samtidig.
  • Det er innført hyppigere renhold av kjøkken, utstyr og berøringspunkter i serveringsområdet slik som touchskjerm, drikkedispensere og bord.

Sodexo har 1100 ansatte i Norge og 10 000 i Norge, Finland, Sverige og Danmark.

Kilde: Trygg lunsj i personalrestauranten

https://no.sodexo.com/home/aktuelt/nyheter/newsListArea/nyheter/trygg-lunsj-i-personalrestaurant.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS