Rådfør deg med eksperter på oppvarming, ventilasjon og kjøling hvis du ønsker å bedømme om et skolemiljø er trygt.

Ventilasjon viktig mot smitte­spredning

Alle skoler bør forsikre seg om at ventilasjons­anlegget fungerer optimalt, leverer nok frisk luft og filtrerer smitte­bærere.

Publisert

Rådfør deg med eksperter på oppvarming, ventilasjon og kjøling hvis du ønsker å bedømme om et skolemiljø er trygt, anbefaler bladet Infection Control Today.

Luftgjennom­strømningen har betydning for sikkerheten til både barn, lærere og øvrige ansatte. Derfor må skolene forsikre seg om at ventilasjons­anlegget fungerer optimalt, slik at det sikrer levering av frisk luft og en god fortynning av mulige smittebærende partikler i luften.

Paula J. Olsiewski anbefaler blant annet:

  • Vurdér å kjøre ventilasjons­anlegget på maksimal utlufting i to timer før og etter at skolen er i bruk.
  • Sjekk at vifter i toalett­rommene går på full kapasitet når skolen er i bruk.
  • Inspisér og vedlikehold utluftingen i toalettrom, kjøkken og rom for tilberedning av mat.
  • Bruk mobile enheter med kraftig filtrering (HEPA-filter) for å forsterke luftrensingen i risikoområder (som helsesøsters kontor).
  • Sjekk at luftstrømmen i størst grad går fra rene til mindre rene områder, ved å revurdere plasseringen av avtrekks- og inntaks­ventiler i rommene. Dette er særlig viktig i rom med høyere risiko (som helsesøsters kontor).
  • Vurdér å bruke systemer med UV-stråling som et supplement, i rom med begrenset ventilasjon.
  • Husk at alle vurderingene rundt ventilasjon er viktige også i skolebusser.

Hva den enkelte skole kan sette i verk av tiltak, avhengig selvsagt av hvor mye penger som er tilgjengelig. Men tiltak som å åpne vinduer, åpne og stenge spjeld, og inspisere og vedlikeholde utstrøms­ventiler, koster i prinsippet ingen ting.

Det koster kanskje en tusenlapp å kjøpe en vifte som kan brukes i samspill med et åpent vindu eller en diffuser som kan spre luften i andre retninger.

Kilde: Ventilation Counts, says CDC’s COVID Rules for Schools

https://www.infectioncontroltoday.com/view/ventilation-counts-says-cdc-s-covid-rules-for-schools

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS