Unge og eldre kvinner tar støyten: Den prosentvise nedgangen i antall arbeidsforhold fra mai 2019 til mai 2020 er størst for kvinner i aldersgruppen under 25 år og 67 år eller eldre, med en nedgang på henholdsvis 13,1 og 21,9 prosent.

SSB-tall viser at lavlønns­jobber blir borte pga. Covid-19

Fleste­parten av jobbene som forsvant fra mai 2019 til mai 2020, var i næringer med lavt lønns­nivå – og særlig i over­natting og servering.

Publisert

Det viser foreløpige SSB-tall fra en eksperimentell månedsstatistikk basert på a-ordningen.

I mai 2020 var det 120 000 færre jobber enn i samme måned året før, noe som tilsvarer en nedgang i antall arbeidsforhold på hele 4,2 prosent. Innenfor overnatting og servering var nedgangen hele 22,2 prosent.

Forretningsmessig tjenesteyting var en annen bransje med stor nedgang, over 10 prosent.

Færre på lav lønn

I følge LO-organet FriFagbevegelse er det særlig arbeidstakere i lavlønnsyrker som forsvinner.

En bieffekt er at gjennomsnittslønna trekkes opp ved at lave lønninger forsvinner ut av beregningene. For mai 2020 var gjennomsnittlig månedslønn 40 851, mens den i april 2020 var 38 957. Også i 2019 og 2018 var det en økning fra april til mai, men ikke like stor som i 2020. SSB påpeker at også andre faktorer spiller inn, blant annet en økning i overtidsbetaling.

Sektor

Antall arbeidsforhold har sunket med 4,1 prosent i kommuneforvaltningen og 5,1 prosent i privat sektor og offentlig eide foretak. Statsforvaltningen har derimot økt med 0,8 prosent.

Alder

Ser vi på aldersfordelingen, er det en reduksjon i antall arbeidsforhold for alle aldre, men minst for aldersgruppen 55-66 år (0,9 prosent reduksjon).

For arbeidstakere under 25 år er prosentvis nedgang 11,1 prosent, noe som utgjør nesten 42 000 arbeidsforhold.

Også for gruppen 67 år eller eldre er nedgangen stor, når vi måler i prosent. Her har antall arbeidsforhold sunket med 15,2 prosent. I denne aldersgruppen finner vi prosentvis færre arbeidstakere, slik at nedgangen i antall arbeidsforhold utgjør i overkant av 9000 jobber. Kjønnsforskjellen er stor for 67+, med en nedgang i antall arbeidsforhold på 10,8 prosent for mennene og hele 21,9 prosent for kvinnene.

Kjønn

I grove trekk er nedgangen like stor for kvinner og menn i alderen 25-54 år, men i aldersgruppen under 25 år og over 55 er det vesentlig flere kvinner enn menn som har mistet sitt arbeidsforhold.

Kilder:

Jobbfall på over 4 prosent

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/jobbfall-pa-over-4-prosent

Lavlønnsjobber blir borte. Her forsvinner flest

https://frifagbevegelse.no/nyheter/lavtlonte-mister-jobbene-sine-i-disse-bransjene-forsvinner-flest-6.158.713741.402b8c9fa3

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS