NVKs har lagt ut en liste over RKI- og/eller VAH-godkjente desinfeksjonsmetoder for kjemotermisk desinfeksjon ved vask av tekstiler.

Tekstilvask: Desinfeksjons­metoder som er doku­mentert virus­drepende

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har lagt ut en liste over godkjente desinfeksjonsmetoder for kjemotermisk desinfeksjon ved vask av tekstiler.

Publisert

OPPDATERING 30/3-2020: NVK har nå oppdatert sin liste over godkjente midler, se https://renholdsnytt.no/2020-desinfisering-hygiene/oppdatert-liste-over-desinfeksjonsmidler-i-helsevaskeri/591695

I forbindelse utbruddet av koronaviruset i Norge har NVK fått flere forespørsler om hvilke desinfeksjonsmetoder som dreper viruset. Organisasjonen har derfor laget en liste over desinfeksjonsmetoder som er godkjent av RKI eller VAH (se også tekstboks) og som er dokumentert virusdrepende.

Godkjenningen gir et sertifikat som angir hvilke kjemikalier som er godkjent (vaskemiddel + desinfeksjonsmiddel), i hvilken konsentrasjon (dosering), temperatur, virketid og total vannmengde i hovedvask per kg tøy. Total vannmengde er bundet vann i tøy + fritt vann.

RKI og VAH

Robert Koch Institut (RKI) er en statlig tysk institusjon med ansvar for sykdomskontroll og forebygging, underlagt Helsedepartementet i Tyskland. Avdeling for sykehushygiene har etter lov om infeksjonsforebygging ansvaret for vurdering og godkjennelse av desinfeksjonsmidler og -prosesser.

Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) sertifiserer desinfeksjonsmetoder, blant annet metoder for kjemotermisk desinfeksjon i vaskeprosesser, med krav om samme testmetodikk og desinfeksjonseffekt som RKI

NVK gjør oppmerksom på at det er andre desinfeksjonsmetoder og -midler på markedet som gir desinfiserende effekt og som kan gi bedre smittevern (enn det å ikke bruke desinfeksjonsmiddel). For å være sikker anbefales termisk desinfeksjon eller kjemotermisk desinfeksjon iht. godkjent metode som angitt i deres liste.

Liste + ytterligere beskrivelse kan ses på NVKs nettside:

Kilde: Desinfeksjonsmetoder som er dokumentert virusdrepende

http://vaskeritilsynet.no/nyhet/580

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS