Mange som jobber med å sikre godt smittevern og renhold sitter sjelden foran en PC. Derfor tilbyr Decon-X den nye guiden både i trykket og elektronisk versjon.

Ny guide for godt smittevern

Selskapet Decon-X har utviklet en ny enkel og gratis guide for smittevern til bruk for renholdere og helse­personell.

Publisert

Boken har tidligere fått svært god velkomst og trykkes nå opp i nye opplag, ifølge en pressemelding fra det norske selskapet.

I boken «Den lille smittevernguiden» er det samlet viktig informasjon om smittevern. Den er på 32 sider og inndelt i fire deler, med vekt på 1) Håndhygiene, 2) Beskyttelses­utstyr, 3) Renhold og desinfisering og 4) Kontroll.

– Denne lille boken er laget som en håndsrekning til alle renholdere i helsevesenet som kjemper kampen mot smitten. Smitteverns­personalet er avgjørende for helse-Norgesførstelinjetilbud. Uten de som rengjør og desinfiserer sykehjem og sykehus hadde vivært i en mye verre situasjon under pandemien, sier Bjørn Platou, daglig leder iDecon-X.

«Den lille smitte­vern­guiden» er lettlest og godt illustrert (faksimile fra innholdet).

Som mange vil vite, utvikler Decon-X desinfeksjons­roboter, og jobber derfor mye mot blant annet helsevesenet

Platou det er et klart behov for å samle smittevern­informasjon for å gjøre arbeidet enklere. Smittevern har aldri har vært viktigere enn under korona-pandemien og han viser til hvor viktig det er å fjerne mikrober på helse­institusjoner for å hindre smitte.

– De som gjør jobben for å sikre godt smittevern og renhold sitter sjelden foran en PC.Derfor har vi laget en enkel bok som vi tror vil gjøre god nytte for seg og legger til at de har fått god respons på boken som deles ut gratis, sier han.

– Selv om det finnes teknologi som fjerner alle virus og bakterier, erhelsevesenet helt avhengig av at det grunnleggende renholdet er på plass. Smitteverns­personalet er avgjørende for å holde smitten nede i helsevesenet. MedDecon-X sin smittevern­guide kan dette arbeidet gjøres enklere, sier Bjørn Platou.

.

Du kan lese en digital versjon av smittevern­guiden på Yumpu:

https://www.yumpu.com/no/document/view/64888114/den-lille-smittevern-guiden-fra-decon-x

.

Ønsker du guiden i bokform, kan du kontakte Lars Fredrik Tvinde i Decon-X:

ltvinde@deconx.com

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS