Styrken ved å ha roboter, er hvis de er i stand til å frigjøre tid som renholderen kan bruke til oppgaver robotene ikke takler.
Styrken ved å ha roboter, er hvis de er i stand til å frigjøre tid som renholderen kan bruke til oppgaver robotene ikke takler.

Det er sam­spillet som kan endre renholds­bransjen

Mange renholds­ledere skjelner til roboter for å drive inno­vasjon og ytelse et hakk videre, særlig i kjøl­vannet av Covid-19.

Det fremkommer iallfall i en studie laget av robotprodusenten SoftBank Robotics EMEA. Deres rapport viser at mange renholdsledere ser et stort behov for nye tilnærminger til å løse oppgavene. Rapporten er omtalt i renholdsbladet sCleaning Hygiene Today.

81 prosent anser roboter, eller rettere samspillet mellom roboter og mennesker, som en potensiell løsning på de utfordringene bransjen står overfor de nærmeste fem år. 73 prosent tror at dette samspillet kan transformere renholdsbransjen.

En forutsetning er at robotene kan jobbe i samspill med renholderen og utføre repetitive og tidkrevende oppgaver, som støvsuging, slik at renholderen frigjøres til å ta andre oppgaver, som dyprenhold og sanering av harde flater, rapporten hevder er «kritisk viktig i kampen mot Covid-19».

90% av renholds- og FM-ledere mener at innovasjon har topp prioritet.

81% melder at innovasjonsprosjektene ikke har levd opp til forventningene de siste to år.

83% frykter at de er i ferd med å havne bakpå sammenlignet med konkurrentene.

I gjennomsnitt mener lederne at de befinner seg 4,5 år bak de mest innovative selskapene i bransjen.

Kilde: Cobotics has potential to ‘transform’ the cleaning industry

http://chtmag.com/cobotics-has-potential-to-transform-the-cleaning-industry/

Rapporten kan lastes ned her: THE COBOTIC EVOLUTION IN CLEANING

https://help.meetwhiz.com/cobotic-evolution-in-cleaning

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS