Bank­terminaler er blant det som nå rengjøres hyppigere enn før.
Bank­terminaler er blant det som nå rengjøres hyppigere enn før.

Dagligvare: Ekstra renhold på kontakt­flatene

Norske mat­butikker har forsterket alle­rede strenge renholds­rutiner, både i kunde­områder og på lagere et.c.

Renholdsnytt har spurt ulike norske virksom­heter i ulike bransjer, der en felles­nevner er at mange mennesker ferdes, om de har iverksatt ekstra renhold for å begrense spredningen av det nye korona­viruset.

Hyppig berørte flater

I hverdagen støter vi på mange gjen­stander som berøres hyppig og av mange mennesker.

Eksempler er dør­vridere, vann­kraner, trykk­skjermer, bank­terminaler, billett­automater, handle­vogner, heis­knapper, håndtak på buss og tog, rekkverk, hånd­løpere langs rulle­trapper, fjern­kontroller og annet.

I følge Folkehelse­instituttet kan det nye korona­viruset over­føres mellom mennesker blant annet ved at viruset har blitt overført til inventar / gjenstander gjennom nys / host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjen­standen.

Godt renhold av slike gjen­stander kan dermed bidra til å begrense spredningen av viruset.

Bakgrunnen er at mange virksom­heter på sine nett­sider gir råd om hvordan deres kunder bør forholde seg, mens det er få som beskriver hva de selv gjør for å begrense smitte – sett fra et rengjørings­ståsted.

Vi tror selvsagt ikke at virksom­hetene ligger på latsiden med renholdet, og utfordret dem til å beskrive sine tiltak.

Coop

Her er svaret fra Silje Verlo Alisøy, kommunikasjons­rådgiver i Coop Norge SA:

Coop følger tett med på situasjonen knyttet til spredningen av corona­viruset og følger rådene fra norske helse­myndigheter.

Når det gjelder hygiene i våre butikker så har vi allerede strenge rutiner. Som et ekstra tiltak har vi i tillegg til ordinær renholds­rutine fått på plass en ekstra­ordinær renholdsrutine. Alle touch-skjermer for kunder, for eksempel i selv­betjente kasser, pante­automater, bank­terminaler etc. vaskes minimum 3 ganger om dagen. Det samme gjelder håndtak og lokk som kunder berører, for eksempel skyve­lokk til frysere, samt dører til brød-, fryse- og kjøleskap. Håndtak på handle­vogner og handle­kurver vaskes en gang per dag. Vi anbefaler at kontakt­punktene vaskes med varmt vann og mikro­fiberklut.

Som et ekstra tiltak for å hindre smitte har vi laget en midlertidig rutine for smaks­prøver. Alle smaks­prøver, der kunder selv forsyner seg og ansatte ikke har kontinuerlig oppsyn, utgår midler­tidig.

Vi vurderer fort­løpende om vi skal sette i gang ytterligere tiltak.

Rema 1000

Her er svaret fra Rema 1000 ved PR- og kommunikasjons­sjef Calle Hägg:

Vi har tett dialog med myndig­hetene og baserer oss til enhver tid på fakta og råd fra Folke­helse­instituttet. Dette inne­bærer blant annet svært gode rutiner på hånd­hygiene i butikker, kontorer og lagre. Videre har vi innført rutiner med desinfisering av vogner, kurver og andre kontakt­flater som bank­terminaler, cash­guards og tasta­turer flere ganger daglig. Dette i tillegg til de ordinære vaske­rutinene vi har. Vi opplever at kundene setter pris på tiltakene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS