Polygon-konsernet omsatte for EUR 187,9 millioner i 3. kvartal 2020.

Polygon: Omsetning opp i 3. kvartal

Omsetningen i Polygon-konsernet steg med 8,6 prosent i 3. kvartal 2020 sammen­lignet med 3. kvartal 2019.

Publisert

Omsetningen økte dermed til EUR 187,9 millioner. Organisk vekst sto for 6,8 prosent av økning, mens oppkjøp sto for 2,1 prosent. Drifts­resultatet (justert EBITA) økte med 13 prosent, til EUR 13,8 millioner.

I Norden og Storbritannia sank omsetningen fra EUR 59,8 til 52,8 millioner, mens drifts­resultatet sank fra EUR 5,5 til 4,7 millioner, målt fra 3Q2019 til 3Q2020.

Konsernet skriver at markedet for skade­begrensning vokser sakte og er relativt stabilt, noe som skyldes at hoved­tyngden er «ordinære» forsikrings­skader med som oppviser et ganske stabilt omfang fra år til år, mens en mindre andel skyldes mer ekstreme og uforutsigelse hendelser som for eksempel vær eller brann.

Konsernet peker også på flere trender innenfor skade­begrensning, som utgjør en fordel for store konsern som Polygon. Én er sentral­styring av eiendommer, en annen er kundenes preferanse for å få alle tjenester fra ett sted, en tredje er mer komplekse IT-systemer.

Kilde: Continued strong performance in uncertain times

https://www.polygongroup.com/news-and-pressreleases/continued-strong-performance-in-uncertain-times/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS