98 prosent av de bedriftene i Drift og Service som har besvart, mener det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid.

98 prosent regner med å permittere

76 prosent av bedriftene organisert i NHOs Drift og Service har allerede permittert ansatte. Ytterligere 22 prosent regner med å måtte permittere om kort tid.

NHO Service og Handel meldte før helgen at hele 46 prosent av medlemsbedriftene nå frykter konkurs som følge av koronakrisen.

NHOSH er inndelt i flere bransjeforeninger. Nå er det sluppet tall fra bransjeforeningen Drift og Service, som viser at det står skremmende til også her.

Drift og Service omfatter bedrifter innenfor blant annet renhold, bygg og eiendomsdrift, servering, kantina, matomsorg, fasilitetstjenester, skadesanering, skadedyr, med mer.

Oppdragsgivere stenger helt ned

– Det er nå svært mange som permitterer. I alle bygg som stenges ned, for eksempel hoteller, flyplasser, butikker og kontorlokaler der det ikke er mennesker (jobbes fra hjemmekontor), er det nå ingen ingen aktivitet. Noen bygg er rene «spøkelseshus», da alt er forlatt, sier Anne Jensen, direktør Bransjeforeningen Renhold & Eiendomsservice innenfor Drift og Service.

– Enkelte har nok klart å snu seg rundt med smittevask, men da skal de være gode, mener Jensen.

Anne Jensen i NHO Service og Handel er svært bekymret over hvordan bedrifter rammes av koronatiltakene.

Og selv om enkelte opplever økt etterspørsel etter smittevask, er dette stort sett ikke nok til å motvirke bortfallet av andre tjenster, som kontorrenhold, kantiner, FM-tjenester og annet.

Kraftig fall i omsetning

Bare ti prosent av bedriftene i Drift og Service har uendret omsetning de siste tre ukene. Ingen har økt sin omsetning, mens 26 prosent opplever 61-100 prosent nedgang.

Foreløpig er det gjennomført få oppsigelser, rundt 4 prosent, noe som tyder på at bedriftene i stor grad forsøker å skjerme sine ansatte.

Store problemer for bedriftene

Det finnes ikke egne tall for renholdsbedrifter (mange av bedriftene har uansett tjenester i flere fagfelt), men innenfor Drift og Service er tallenes tale:

  • 89,9 prosent av bedriftene har merket lavere etterspørsel eller ordrekanselleringer som følge av koronaviruset.
  • 76,0 prosent av bedriftene har gjennomført permitteringer helt eller delvis
  • 14,0 prosent har permittert 76-100 prosent av sine ansatte.
  • 98,0 prosent mener det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid.
  • 36,0 prosent vurderer at det er en reell fare for å gå konkurs.

Det meldes også om forsinkelser, problemer med å få tak i varer, problemer med å levere varer og tjenester, og problemer med å betale regninger som forfaller om kort tid.

Kilde: Direkte kommunikasjon med NHO Service og Handel

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS