NHO Service og Handel har nå lagt fram sin rapport Tall og Trender 2020. Her representert ved Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for Drift og Service.

Nye tall fra NHO

NHO Service og Handel har sluppet tall som viser at deres medlems­bedrifter (innen­for renhold) om­satte for ialt 7,0 milliarder kroner i 2019.

Virksomhetene som er representert gjennom Drift og Service, som er én av flere bransjeforeninger i NHO Service og Handel, hadde i 2019 ialt 20 067 årsverk og en registrert omsetning på ialt 22,3 milliarder kroner. Det viser deres Tall og Trender 2020. Renhold er den største tjenesten, med ialt 9567 årsverk, en omsetning på 7,0 milliarder kroner og ialt 522 virksomheter.

Blant de øvrige virksomhetene innenfor Drift og Service, fantes det ialt 5385 årsverk innenfor servering, kantine og matomsorg, 2452 i skadesanering, 1364 i bygningsdrift og eiendomsservice, 625 i skadedyrbekjempelse og 635 i andre bransjer (som parkering, redningstjeneste og bompenger).

Ikke alle rengjøringsbedrifter er medlemsbedrifter i NHO. Det ble rapportert et totalmarked i renhold på ialt 15,5 milliarder kroner i 2018 – fra virksomhet under næringskode 81.21 – rengjøring av bygninger. Dette er en økning på 7,7 prosent fra året før. Antall registrerte renholdsvirksomheter var 7931. De 10 største virksomhetene sto for 60 prosent av omsetningen.

Denne statistikken omfatter ikke private og offentlige virksomheter som har ansatt egne renholdere, privatpersoner som ansettes direkte av husholdninger, virksomheter som leverer renholdstjenester med registrerer seg under andre næringskoder, og selvsagt ikke svart og ulovlig arbeid. Pr. 4. kvartal 2019 hadde 62 034 personer registrert renholder som sitt yrke.

Hele NHO Service og Handel omfatter for øvrig ca. 130 000 ansatte.

Kilde: Tall og Trender 2020: Drift og Service

https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/tall-og-trender/tall-og-trender-2020/DriftogService-tall-og-trender-2020/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS