Et knippe av de mest leste sakene på Renholdsnytt.no i fjor.
Et knippe av de mest leste sakene på Renholdsnytt.no i fjor.

Mest populært på Renholdsnytt.no i 2019

Lønnsrelaterte saker var mest lest i fjor, men dominerte ikke så mye som før. Også robotisering, effektivisering og nyheter for og om renholds­bransjen er populær lesning.

Publisert

Vi ønsker våre lesere et godt nytt 2020 og takker alle som har fulgt oss trofast gjennom lang tid – pluss alle nye lesere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Som i fjor har vi funnet fram til de mest populære nett­sakene i året som nettopp er omme. Tematisk viste det seg å være større spredning enn tidligere:

Vinneren i 2019

Den mest populære enkelt­saken omhandlet minste­lønns­satsen for renholdere, som fra 1. april 2019 ble oppjustert til kr 185,93 og igjen fra 1. juni 2019 til kr 187,66 pr. time for arbeidstakere over 18 år. Til­svarende saker toppet vår oversikt også i 2018, 2017, 2016 og 2015.

Som nr. 2 i 2019 finner vi en minste­lønns­sak som er beslektet med nr. 1. Men mens minstelønns­saker toppet popularitets­statistikkens i samtlige enkelt-måneder i 2018 (unntatt november), lå de to 2019-sakene på topp i bare sju måneder.

Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Som nr. 3 finner vi en gammel traver, nemlig planter som renser inneluft. Denne saken var på årsbasis nest mest populær også i 2019, 2018 og 2017 («bare» på fjerdeplass i 2016), og ble publisert i 2015.

Nr. 1: Lønns­hopp for renholdere: kr 187,66

Arbeids­givere som følger Renholds­overens­komsten må fra 1/4-19 lønne minst kr 185,93, og fra 1/5-19 minst kr 187,66 pr. time, opp fra 181,43. Denne saken ble publisert 25/4-2019.

http://renholdsnytt.no/l%C3%B8nns%C2%ADhopp-renholdere-kr-18766

Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Nr. 2: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019

Tariff­nemnda har vedtatt endrede lønns­satser i Forskrift om delvis allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter. Publisert 29/5-2019.

http://renholdsnytt.no/ny-minste%C2%ADl%C3%B8nn-i-renhold-kr-18766-fra-16-2019

Nr. 3: 10 planter som renser luften

Grønne planter på kontoret skaper et godt og trivelig miljø. I tillegg er mange planter med på å rense luften. Her er NASAs topp­liste over nyttige planter på kontoret. Publisert 24/11-2015.

http://renholdsnytt.no/10-planter-som-renser-luften

Mest populære saker pr. måned

Kronologisk presentasjon av topp-tre-sakene måned for måned i 2019, pluss noen utvalgte andre saker:

Januar:

Nr. 1: PFT hevet renholds­kontrakt på dagen
Politiets Felles­tjenester hevet før jul kontrakten med Elite Service Partner om levering av renholds­tjenester. Publisert 4/1-2019.
http://renholdsnytt.no/pft-hevet-renholds%C2%ADkontrakt-p%C3%A5-dagen

Nr. 2: Ny minste­lønn i renhold: kr 177,63
Tariff­nemnda har vedtatt justerte lønns­satser og å videre­føre allmenn­gjort tariff­avtale for bl.a. renholds­bransjen, gjeldende fra 1. juni 2017. Publisert 16/5-2017.
http://renholdsnytt.no/ny-minste%C2%ADl%C3%B8nn-i-renhold-kr-17763

Kommentar: Denne minstelønnen var utdatert i januar 2018, i og med at satsen fra 1/12-2018 var kr 181,43.

Nr. 3: BRV åpen for påmelding
Hele renholds­bransjen samles nok en gang under leder­konferansen Bygg Ren Verdi (tidl. FDV-konferansen), som finner sted 8.-10. mai 2019 på Kiel-fergen. Publisert 14/1-2019.
http://renholdsnytt.no/brv-%C3%A5pen-p%C3%A5melding

Februar:

Nr. 1: Ingen kjører gulv­vasker om 20 år
To tiår frem i tid er det ingen som rengjør gulvet med sittebiler eller ståbak-maskiner. Det mener en av de store produsentene av vaske­roboter. Publisert 1/2-2019.
http://renholdsnytt.no/ingen-kj%C3%B8rer-gulvvasker-om-20-%C3%A5r

Nr. 2: 10 planter som renser luften
Kommentar: Se årsoversikten.

Nr. 3: Ny minste­lønn i renhold: kr 177,63
Kommentar: Se januar måned.

Mars:

Nr. 1: 10 planter som renser luften
Kommentar: Se årsoversikten.

Nr. 2: Ny dom om minstelønn i renhold
Arbeids­retten slår fast at hotell­renholdere som er ansatt i byrå skal ha lønn etter Renholds­overenskomsten. Publisert 25/3-2019.
http://renholdsnytt.no/ny-dom-om-minstel%C3%B8nn-i-renhold

Nr. 3: Fristen utvides med ny foredrags­holder
Bygg Ren Verdi har på overtid fått på plass en siste – og meget spennende – foredrags­holder. Advokat Robert Myhre er en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser. Publisert 6/3-2019.
http://renholdsnytt.no/fristen-utvides-med-ny-foredragsholder

Nr. 4: Kvinner tjener 1690 kroner mindre
Kvinnelige renholds­ledere hadde i 2018 en gjennom­snittlig måneds­lønn på kr 36 850, mens menn hadde 38 540. Publisert 5/3-2019.
http://renholdsnytt.no/kvinner-tjener-1690-kroner-mindre

April:

Nr. 1: Nytt sertifiserings­organ for INSTA 800
DNV GL starter person­sertifisering i NS-INSTA 800 i samarbeid med Bygg & Facility Consult AS. Publisert 23/4-2019.
http://renholdsnytt.no/nytt-sertifiserings%C2%ADorgan-insta-800

Kommentar: Desidert mest lest i april selv om den ble publisert bare sju virkedager før måneden var omme.

Nr. 2: Ny dom om minstelønn i renhold
Kommentar: Se mars måned.

Nr. 3: 60 sykehus­renholdere kan miste jobben
Renholds­tjenesten på syke­husene i Kristian­sund og Molde skal settes ut på anbud. Publisert 10/4-2019.
http://renholdsnytt.no/60-sykehus%C2%ADrenholdere-kan-miste-jobben

Nr. 5: Fikk ned syke­fraværet med nær 30 prosent på ett år
– Det nytter ikke å snakke over­ordnet om syke­fravær, vi må ned på individ­nivå. Det mener Ida Kvammen, som er renholds­sjef i Trondheim kommune.
http://renholdsnytt.no/fikk-ned-syke%C2%ADfrav%C3%A6ret-med-n%C3%A6r-30-prosent-p%C3%A5-ett-%C3%A5r

Mai:

Nr. 1: Lønns­hopp for renholdere: kr 187,66
Kommentar: Se årsoversikt.

Nr. 2: Vellykket Bygg Ren Verdi
Over 310 deltakere fikk servert mange gode foredrag. Her er bilder fra leder­konferansen & messen. Publisert 15/5-2019.
http://renholdsnytt.no/vellykket-bygg-ren-verdi

Nr. 3: Advarer mot egenvask av arbeidstøy
Ambulanse­personell risikerer å smitte seg selv og pasientene de frakter fordi de vasker ambulanse­uniformene feil. Dessuten vasker 23 prosent uniformene hjemme. Publisert 3/5-2019.
http://renholdsnytt.no/advarer-mot-egenvask-av-arbeidst%C3%B8y

Nr. 5: Smittevern: Hvilken type klut er best for miljøet?
Mange antar at gjenbruks­kluter er mer miljø­vennlige enn engangs­kluter, men sannheten er mer kompleks enn som så, mener Diversey. Publisert 22/5-2017.
http://renholdsnytt.no/smittevern-hvilken-type-klut-er-best-milj%C3%B8et

Juni:

Nr. 1: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019
Nr. 2: Lønns­hopp for renholdere: kr 187,66

Kommentar: Se årsoversikt.

Nr. 3: Kontrakts­tildeling avvist pga. manglende dokumentert erfaring
KOFA har avgjort at Offentlige Felles­innkjøp på Agder brøt reglene ved anskaffelse av fast­monterte matter. Publisert 5/6-2019.
http://renholdsnytt.no/kontrakts%C2%ADtildeling-avvist-pga-manglende-dokumentert-erfaring

Nr. 4: Kunstig intelligens tar renholds­kalkylen
Det svenske selskapet Avista prøve­kjører nå et data­verktøy for renholds­kalkyle og bemanning. Publisert 12/6-2019.
http://renholdsnytt.no/kunstig-intelligens-tar-renholds%C2%ADkalkylen

Juli:

Nr. 1: Ny renholds­standard er på høring
En helt ny standard for beskrivelses­tekster for renholds­tjenester, NS 6420-ZR, er nå på offentlig høring. Publisert 3/7-2019.
http://renholdsnytt.no/ny-renholds%C2%ADstandard-er-p%C3%A5-h%C3%B8ring

Nr. 2: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019
Kommentar: Se årsoversikt.

Nr. 3: Høring om renholds-forskrifter
Arbeids­tilsynet ønsker å gjøre flere mindre endringer til forskriftene. De ber om innspill innen 1. oktober 2019. Publisert 24/7-2019.
http://renholdsnytt.no/h%C3%B8ring-om-renholds-forskrifter

August:

Nr. 1: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019
Nr. 3: 10 planter som renser luften

Kommentar: Se årsoversikt.

Nr. 2: Kan spare over 30 mill. årlig
Femårig nasjonal avtale på vaskeri­tjenester kan gi syke­husene 160 millioner i besparelse over fem år. Publisert 1/8-2019.
http://renholdsnytt.no/kan-spare-over-30-mill-%C3%A5rlig

Nr. 4: Vil ha vekk SMB-skadelige anbud
Små- og mellom­store bedrifter har mye å tilby det offentlige, men blir i praksis utestengt fra mange av anbudene, mener Marianne Knapstad i BB Service­System. Publisert 14/8-2019.
http://renholdsnytt.no/vil-ha-vekk-smb-skadelige-anbud

Nr. 5: De 25 yrkene med dårligst lønn
Renholdere i private hjem og renseri- og vaskerimaskin­operatører er inne på listen over de dårligst betalte jobbene i landet. Publisert 30/7-2019.
http://renholdsnytt.no/de-25-yrkene-med-d%C3%A5rligst-l%C3%B8nn

September:

Nr. 1: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019
Nr. 3: 10 planter som renser luften

Kommentar: Se årsoversikt.

Nr. 2: NAF: Arbeidstid må være betalt!
Norsk Arbeidsmands­forbund tordner over en dom som stad­fester at arbeids­givere ikke plikter å gi lønn for den tiden en renholder for­flytter seg mellom kunder. Publisert 11/9-2019.
http://renholdsnytt.no/naf-arbeidstid-m%C3%A5-v%C3%A6re-betalt

Nr. 4: CleanPilot får støtte for trådløse sensorer
Sensorer kan bl.a. leveres av norske Disruptive Technologies, med batteritid opptil 15 år. Datec leverer ferdige pakke­løsninger allerede fra 15/10. Publisert 4/9-2019.
http://renholdsnytt.no/cleanpilot-f%C3%A5r-st%C3%B8tte-tr%C3%A5dl%C3%B8se-sensorer

Oktober:

Nr. 1: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019
Kommentar: Se årsoversikt.

Nr. 2: ISS vil fortsette å betale for reisetid mellom oppdrag
ISS ønsker fortsatt å betale renholdere for reisetid mellom oppdrag, selv om Arbeids­retten sier at arbeids­givere ikke er pliktige til dette. Publisert 14/10-2019.
http://renholdsnytt.no/iss-vil-fortsette-%C3%A5-betale-reisetid-mellom-oppdrag

Nr. 3: LionsBot kommer til Norge
Boss Europe har sikret seg agenturet på roboter fra Singapore-baserte LionsBot og håndvaske­løsninger fra sveitsiske Smixin. Publisert 7/10-2019.
http://renholdsnytt.no/lionsbot-kommer-til-norge

Nr. 5: Skjerper inn på smitte­vernet
Norge mangler i dag en standard for renhold i helse­institusjoner. Helsedept. krever at nye renholds­planer er på plass i løpet av 2020. Publisert 30/10-2019.
http://renholdsnytt.no/skjerper-inn-p%C3%A5-smitte%C2%ADvernet

November:

Nr. 1: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019
Kommentar: Se årsoversikt.

Nr. 2: Debatt: Renholdere skal ikke synes
Hvorfor skal man ikke tåle å se en renholder utføre sitt arbeid i «normal» arbeidstid, når alle tåler å se elektrikere eller rør­leggere til samme tid? Publisert 20/11-2019.
http://renholdsnytt.no/debatt-renholdere-skal-ikke-synes

Nr. 3: Kjell Bård Danielsen er død
En av bransjens store personlig­heter gikk bort lørdag 9. november, en snau måned etter at han fylte 88 år. Publisert 12/11-2019.
http://renholdsnytt.no/kjell-b%C3%A5rd-danielsen-er-d%C3%B8d

Nr. 5: Vellykket høst­samling for Sykehuset Innlandet
Alle ansatte ved Avdeling Renhold og tekstil SI hadde en vellykket felles­samling ved Scandic Lille­hammer hotell fredag 8. til 9. november 2019. Publisert 13/11-2019.
http://renholdsnytt.no/vellykket-h%C3%B8st%C2%ADsamling-sykehuset-innlandet

Desember:

Nr. 1: Ny minste­lønn i renhold: kr 187,66 fra 1/6-2019
Kommentar: Se årsoversikt.

Nr. 2: OsloMet omstarter studie­tilbudet i FM
Studie­tilbudet i Facility Manage­ment (FM) får en form som ventes å appellere godt både til studenter og til voksne som er i gang med sin FM-karriere. Publisert 11/12-2019.
http://renholdsnytt.no/oslomet-omstarter-studie%C2%ADtilbudet-i-fm

Nr. 3: Jobbe i jula? Sjekk hva du har krav på
Norsk Arbeidsmands­forbund har laget en oversikt over hvilke krav som gjelder for deg som skal jobbe i jula. Publisert 18/12-2019.
http://renholdsnytt.no/jobbe-i-jula-sjekk-hva-du-har-krav-p%C3%A5

Nr. 5: Østlandske og NFSR sammen om Renholderens dag
Med mål­rettet innsats og mye plan­legging klarte selskapet ASC Østlandske Rengjøring AS å samle ansatte fra fjern og nær til sitt nye hoved­kontor. Publisert 4/12-2019.
http://renholdsnytt.no/%C3%B8stlandske-og-nfsr-sammen-om-renholderens-dag

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS