Et nytt forskningsprosjekt i EU ønsker å belyse hva som kan gjøres med at Europa står strategisk svakere enn USA og Kina innenfor digital transformering.
Et nytt forskningsprosjekt i EU ønsker å belyse hva som kan gjøres med at Europa står strategisk svakere enn USA og Kina innenfor digital transformering.

Hvorfor sakker Europa av i digitaliseringen?

Nå kan du bidra i en ny forsknings­rapport om FM. Den vil blant annet gå inn på den pågående digitale trans­formasjonen i bransjen.

Publisert

Forskerne som står bak, ønsker svar fra ledere, mellomledere og operative ansatte fra organisasjoner som leverer FM-tjenester og organisasjoner som kjøper/mottar FM tjenester, samt studenter og akademikere. Det tar kun 4 minutter å svare.

Det er Norsk Forening for Service og Renhold som oppfordrer til å delta i den nye spørreundersøkelsen, som er en del av EU-prosjektet Erasmus+.

Her finner du et informasjonsskriv om forskningsprosjektet og selve spørreundersøkelsen. Svarfrist 10. november 2020.

Forskerne skriver blant annet at Europa strategisk står svakere enn USA og Kina når det gjelder digital transformering. Selv om blant annet europeiske universiteter er i gang med å utvikle digitale styringsverktøy for FM-bransjen, vil ikke nasjonale løsninger kunne fremme Europas strategiske posisjon. Kun med felles krefter vil Europa kunne lukke dette gapet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS