Ingeborg Malterud er portrettert i Renholdsnytt nr. 6/2020.

Imponert over inno­vasjonen i bransjen

Vi lever i en krevende tid, og Ingeborg Malterud er ekstra glad for den store innovasjons­kraften, smidig­heten og evnen til omstilling som finnes i renholds­bransjen.

Publisert

I vår kommende papirutgave, Renholdsnytt nr. 6/2020, blir vi nærmere kjent med Ingeborg Malterud i vår spalte Portrett.

Tidligere i år overtok hun som fagsjef renhold i NHO Service og Handel, en stilling Anne Jensen hadde tidligere. Dette har vært en krevende tid for norsk arbeidsliv og ikke minst for renholdsbransjen.

– Det var en opplevelse å se hvor fort «Bransjeutvalg for renhold» og mine kolleger snudde seg rundt, satte kraft bak ordene og fikk til praktiske løsninger. Blant annet i arbeidet med å få renhold definert som samfunnskritisk funksjon i starten av pandemien, sier hun.

– Siden da har vi også vært med på å utvikle den nye smittevernveilederen koordinert av Standard Norge på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet, og er i gang med et kommunikasjonsverktøy for bransjens ledere, for å nevne noe.

Bransje med godt samarbeid

Ingeborg roser det tette samspillet med renholdsbedriftene. Hun jobbet tidligere i bransjeforeningen Arbeid og inkludering, som også ligger innenfor NHO Service og Handel. Derfor hadde hun gleden av å kjenne til mange av renholdsbedriftene fra før.

Tidligere ledet hun også NHO-prosjektet Ringer i Vannet, som går ut på å matche bedriftenes behov for arbeidskraft med mennesker med hull i CV-en.

– Jeg er veldig opptatt av at all kompetansetenkning skal være arbeidslivsrettet og næringslivsrettet. Vi må legge til rette for jobbskaperne, de som har reelle jobber å tilby, for at mennesker skal få en sjanse og få bidra reelt med sine ressurser, ser hun.

Dermed kommer hun også med en oppfordrning til myndighetene:

– Når det inviteres til inkluderingsdugnad for norsk næringsliv bør det offentlige stille med både effektive verktøy og støttevafler, sier hun.

Integreringsmotor

Renholdsbedriftene i NHO Service og Handel gir alene jobb til 10 000 mennesker hver dag, hvorav mange fra andre kulturer.

– Renholdsbransjen er en bransje som med rette kan være stolte av sin integreringskompetanse. Det er også en foregangsbransje når det kommer til gode, faglige, samlende og utviklende treffpunkter, mener Ingeborg.

– Her må jeg si jeg kommer til dekket bord. Bransjen og min forgjenger Anne Jensen har vært suverent gode på å skape møteplasser. Jeg gleder meg til å fortsette dette arbeidet når vi igjen kan møtes fysisk i bransjen.

Arbeidsdagene er likevel varierte:

– Det at smittesituasjon og retningslinjer fra myndighetene stadig endres, gjør at vi alle må være veldig våkne. Både renholdsbransjen og vi i NHO Service og Handel jobber hele tiden med innspill til kompensasjonsordningene, og selv jobber vi også for å gi konkret informasjon til medlemmene våre.

Tre konstruktive parter

Ingeborg føler at hun er godt i gang også i det såkalte trepartssamarbeidet.

– På bransjenivå har vi gode tradisjoner i renholdsbransjen for treparts bransjeprogram der arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og Arbeidstilsynet møtes jevnlig, sier hun.

– Her har man bygget opp noe veldig bra. Dette er en plattform som det er grunnleggende viktig både å bevare og å videreutvikle. Alle deltakerne i samarbeidet er viktige for utviklingen av renholdsbransjen, alt fra kompetanse til vanskelighetene bransjen har med systemet rundt HMS-kortene.

Hun opplyser at på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Deloitte evaluert treparts bransjeprogram som arbeidsform.

– Den viser at arbeidet fortsatt er viktig og at renhold er foregangsbransje for andre næringer. Det gir impulser til fortsatt å jobbe hardt for seriøsitet i norsk arbeidsliv, avslutter hun.

.

Du kan lese mer om Ingeborg Malterud i Renholdsnytt nr. 6/2020.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS