NFSRs og Datecs fysiske konferanse i Bergen 8-10/9 erstattes av en omfattende digital konferanse 14. oktober.

NFSR og Datec lan­serer konfe­ranse med helt ny tanke­gang

NFSRs og Datecs samarbeids­konferanse i Bergen 8-10/9 erstattes av en omfattende «live» digital­konferanse 14/10.

NFSR opplyser at de vil ta direkte kontakt med de deltakerne som er påmeldt Bergens-konferansen. De jobber også for å med leverandørene videre til messe i Oslo.

Nytekning skal skape engasjement

De to driftige arrangørene tar nå på seg innovasjonshatten, kaster seg rundt og skaper noe som er helt nytt for den norske renholdsbransjen:

Med «live» studio fra både Oslo og Trondheim i ekte «Skavlan»-stil, vil de engasjere deltakerne med innslag gjennom intervjuer, reportasjer og innledere. Eksperter i studio vil debattere temaer og deltakerne kan gjennom chat engasjere seg med spørsmål underveis.

Arrangørene legger også opp til å spille inn dagsaktuelle «drypp» underveis, slik at det hele tiden skapes et nytt moment og engasjement. Dette i motsetning til et fysisk seminar, der en arrangør må komme opp med mesteparten av programmet lang tid i forveien.

DK20 & NFSR Årskonferanse

Ikke et webinar

Konseptet blir dermed helt forskjellig fra tradisjonelle webinar, der man «bare» lager video av en person som foreleser i kanskje 45 minutter.

Vil synliggjøre bransjen

Arrangørene legger opp til at konferansen ikke bare skal være for bransjen internt, men ønsker å løfte bransjen ut blant de mange som ikke normalt ikke deltar på en renholdskonferanse.

Ved å invitere andre inn, håper de å kunne vise fram bransjen på en helt annen måte utad. Streamingen vil også være åpen for alle interesserte. Det jobbes med å få koblet på bedriftstopper og samfunnstopper, som blant annet kan belyse betydningen av renhold for samfunnet.

Gjennom lettere tilgjengelig digital teknologi, ser de to arrangørene muligheten for å avholde et mer inkluderende, profesjonelt og spennende arrangement som kan nå ut til fler.

Også fysisk arrangement

NFSR jobber for å få en lokal leverandørmesse i Oslo.

Foreningen jobber også for å få til en jubileumsmiddag på Ekeberg-restauranten på ettermiddagen den 14. oktober, i forbindelse med at den fyller 10 år.

Dagsaktuelle tema

Det loves en rekke spennende foredrag / debatter:

  • Trygge arbeidsplasser – trygt renhold
  • Beredskapsplaner og smittevern
  • IoT-teknologi = bransjeutvikling?
  • Det grønne skifte i praksis
  • Leder i den nye digitale hverdagen
  • Fortsetter vi å applaudere for renholderne?
  • Idiotene på hjemmekontor og smartere digital kommunikasjon

Bakgrunn

NFSR (Norsk Forening for Service og Ledelse) og Datec AS (Digital leverandør i bransjen) er begge viktige aktører i den norske renholdsbransjen, og har gjennom flere år arrangert konferanser med fokus på bransjeutvikling.

Begge hadde planlagt hver sine konferanser i 2020, men på grunn av Covid 19 bestemte de seg tidlig for å endre planene og arrangere en felles konferanse i Bergen 8.-10. september.

Arrangørene håper på forståelse for at planene nå endres enda en gang. Det er flere årsaker som ligger bak beslutningen, ikke minst risikoen ved fysisk å samle et stort antall ledere som alle har samfunnskritiske roller.

Til gjengjeld har de to aktørene virkelig lagt hodene i bløt for å skape en helt ny type konferanse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS