Hensikten med den nye veiledningen er å gi ledere og medarbeidere kunnskap om smittevern og tiltak for å fremme sikker drift.

Ny veileder for smittevern

Standard Norge har i samarbeid med Ren Fordel og NHO Service og Handel utviklet en veiledning for smitte­vern for renholds­bransjen. Dette er gjort på oppdrag fra Helse- og Omsorgs­departe­mentet.

Publisert

Den nye veilederen har katalognummer NHS C19-3:2020 og tittel Covid 19, med undertittel Del 3: Smittevern for virksomheter innen renholdsbransjen. Du finner den på linken lengre ned.

Hensikten med spesifikasjonen er å gi den enkelte virksomhets ledelse og medarbeidere kunnskap om smittevern og tiltak for å fremme sikker drift, herunder:

  • vurdere behov for nivå av smittevernstiltak;
  • forhindre og redusere smittespredning;
  • beskrive og sikre kvalitet i smittevernsrutiner;
  • bidra til at virksomheten kan opprettholde daglig drift;
  • ivareta smittevern for medarbeidere og kunder;
  • skape bevissthet om smitteverntiltak;
  • sikre en kontinuerlig forbedring av smitteverntiltakene.

Veilederen beskriver smittevernstiltak i grønn, gul og rød risikoprofil, har eksempler på sjekklister, og mye mer.

Kilder:

Ny smittevernveiledning for renholdsbransjen
https://renfordel.no/artikler/ny-smittevernveiledning-for-renholdsbransjen

Smittevernveiledningen for renhold
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2020/smittevernveiledningen-for-renhold/

Se også smittevernveiledninger for andre bransjer:
https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/nyheter/2020/smittevern/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS