– Den nye veilederen er viktig å etter­leve for å ivareta smitte­vern i handels­næringen, sier Linda Vist, bransje­direktør for Handel.

Ny smitte­veileder for detalj­handel

En veileder for smitte­vern i detalj­handelen er utarbeidet av Norsk Standard på vegne av Helse­direktoratet, NHO Service og Handel og deres medlems­bedrifter.

Publisert

Linda Vist, direktør for bransje­foreningen Handel innenfor NHO Service og Handel, opplyser at veilederen er viktig å etterleve for å ivareta smittevern som beskrevet for handels­næringen. I stor grad er det snakk om kjente tiltak, og veilederen omtaler både kunder, ansatte og kontordrift. Desto viktigere er det at alle handels­aktører etterlever punktene.

Veilederen omtaler blant annet forhold som trengsel, oppmerking, pleksiglass, betalings­løsninger, håndhygiene, renhold og ikke minst hvordan ansatte bør oppføre seg. Den ventes snarlig frigitt av Standard Norge.

Kilde: Ny smitteveileder for detaljhandel

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2020/ny-smitteveileder-for-detaljhandel/

Se også Standard Norge og deres nettside "NHS-C19: Smittevernveiledninger for ulike bransjer":

https://www.standard.no/smittevernveiledning

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS