Hjemmekontor og nødvendige smitteverns­tiltak fører til at kunde­grunnlaget i mange tilfeller er fullstendig borte.

Kantiner sier opp rekordmange

1 av 2 kantiner har sagt opp ansatte og like mange har planer om det samme. 8 av 10 har permittert ansatte. - Krisen er nesten ikke til å fatte, sier Jorulf Brøvig Silde, direktør for bransjen i NHO Service og Handel.

Publisert

NHOs medlems­undersøkelse, som ble klar denne uken har dystre tall. Kantiner opplever stor svikt i etter­spørselen.

Over 9 av 10 svarer at de har merket lavere etter­spørsel og kanselleringer siste fire uker som følge av koronakrisen. Hjemmekontor og nødvendige smitteverns­tiltak fører til at kunde­grunnlaget i mange tilfeller er fullstendig borte og da er det viktig at bransjen blir tilstrekkelig kompensert for dette. Det medler NHO Service og Handel.

- Mindre og sårbare aktører er særlig utsatt og helt avhengig av å få kompensasjon gjennom støtteordninger, sier Jorulf Brøvig Silde.

- Mange bedrifter belastes ytterligere ved at servering til arrangementer, seminar og konferanser bortfaller som følge av strenge smittevernshensyn.

NHOs medlems­undersøkelse er basert på 3800 svar. 530 respondenter er medlems­bedrifter i NHO Service og Handel.

Hovedfunn

medlemsundersøkelse Kantiner

  • 92 % har merket lavere etterspørsel og kanselleringer siste fire uker (Totalt NHO: 70 %).
  • 50 % har gjennomført oppsigelser (Totalt NHO: 14 %)
  • 50 % har planer om oppsigelser (Totalt NHO: 17 %)
  • 17 % av bedriftene frykter konkurs (Totalt NHO: 14 %)
  • 83 % av bedriftene har permittert ansatte (totalt NHO Service og Handel: 26 %)

Fakta om undersøkelsen

  • Sendes til alle medlemsbedrifter, 3800 svar for NHO totalt. 530 respondenter for NHOSH, 12 for kun kantiner (selskapene dekker en stor nok andel av markedet til at svar er representative)
  • NHO Service og Handel er den nest største landsforeningen i NHO, med 7200 virksomheter som sysselsetter rundt 160 000 ansatte.
  • Bransjeforening Drift og Service (herunder kantiner) har 2560 medlemsbedrifter som omsetter for 23 mrd og består av 20 000 årsverk

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS