Kjetil Tvedt, fagsjef kompetanse og bransjesjef NRV, opplyser at avgjørelsen åpner for at ansatte KAN få tilgang til barnepass og testing for koronavirus.

Helse­vaskeri og -renseri er samfunns­kritiske

Den 24. mars kom vaskeri og renseri som leverer til helse endelig med på listen over samfunns­kritiske funksjoner. Dermed kan ansatte ha krav på barnepass.

Etter nesten to ukers arbeid er vaskeri og renseri endelig og eksplisitt nevnt på listen over samfunns­kritiske funksjoner. Det er Norsk Renseri og Vaskeri­forening (NRV) og Norsk Industri som har jobbet med saken.

Ordningen gjør at vaskerier og renseri som leverer til helse kan bli prioritert for leveranser av smittevernutstyr, at ansatte har krav på barnepass (dersom begge foreldrene har definerte samfunnskritiske oppgaver), og at bedriftene får bedre tilgang til testing for Covid-19.

Se regjeringens liste over samfunnskritiske funksjoner

- Dette er et viktig skritt som sikrer at vi kan levere tekstiler til sykehusene. Dersom vi skulle slutte å produsere vil Ullevaal sykehus mangle tekstiler etter to døgn. I tillegg er vi avhengige av å få levert inn smittevernutstyr for å kunne håndtere store mengder smittetøy, sier styreleder i NRV Kristian Gaasrud fra Sentralvaskeriet Østlandet.

En undersøkelse gjort av NRV blant vaskeriene i forrige forrige uke viste at halvparten hadde problemer med å få levert smittevernutstyr.

Last ned mal: Bekreftelse på arbeid i kritisk samfunnssektor (HOD)

Ber om økonomiske tiltak

Selv om man nå får tilgang til smittevernutstyr er den økonomiske situasjonen kritisk for mange vaskeri og renseri. Rundt halvparten av bedriftene har opplevd at omsetningen har falt så mye at de har måttet permittere ansatte. Flere er i den situasjonen at store volum til hotell og restauranter har falt bort over natten. Det mest lønnsomme vil da være å stenge all produksjon, men man har samfunns­kritiske leveranser som må gjennom­føres.

Dette påfører bedriftene store tap, og ved konkurs vil mange offentlige og private arbeidsplasser få problemer med å få levert rene mopper, kluter, matter, arbeidstøy og uniformer.

NRV og Norsk Industri har derfor bedt regjeringen komme med nye tiltak som kan bedre likviditeten til bedriftene. Se blant annet pkt 8 i innspillet - les hele innspillet på norskindustri.no.

Kilde:

Vaskerier endelig listet som kritisk samfunnsfunksjon

https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/aktuelt/vaskerier-endelig-listet-som-kritisk-samfunnsfunksjon/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS