– Det haster å få på plass brede kompensasjons­ordninger igjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel.
– Det haster å få på plass brede kompensasjons­ordninger igjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel.

Haster med nye støtte­ordninger i bransjen

78 prosent av drift- og service­bedrifter mener at kunder i noen eller stor grad henviser til smitte­bildet og smitteverns­tiltak for å kansellere ordre.

Publisert

I takt med økende smittefare og strammere tiltak øker tapene for service- og handels­bedrifter, viser en fersk undersøkelse fra NHO Service og Hendel.

Hele 9 av 10 bedrifter i sikkerhets­bransjen, og 8 av 10 innenfor kantine- og renholds­bransjen, mener at påbud om hjemme­kontor påvirker bedriftene negativt, og peker samtidig på at kunder viser til smitteverns­tiltak for å kansellere ordre. Innenfor handel og frisør/velvære, vil påbud om munnbind virke negativt på omsetningen for 7 av 10 frisører, samt 6 av 10 detaljhandelsbedrifter.

– Vi må ikke undervurdere at hjemme­kontor og møteforbud sammen betyr et skred av endret adferd i samfunnet. Vi ser nå tall for hvordan bransjer vil bli hardere rammet av korona-krisen også fremover, og det haster å få på plass brede kompensasjons­ordninger igjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel.

Ber om nye støtteordninger

Innstrammingen i smittevern­tiltak får store negative konsekvenser for allerede hardt rammede bransjer innen service- og handel. Dette underbygger behovet for å få gjennomført NHOs fire krav til regjeringen

1. Kompensasjons­ordningen bør gjelde hele næringslivet

2. Kompensasjons­graden må økes fra 50 til 70 prosent

3. Ordningen må forlenges og gjelde inn i 2021

4. Taket for ordningen må heves til 80 millioner kroner pr. selskap pr. måned

Kantiner faller som en stein

– Hjemmekontor betyr en rasering av kantine- og kontor­tjenester. Denne bransjen hadde nettopp bemannet opp en rekke steder etter å ha ligget helt nede, og nå får de en ny nedstengning, nye runder med permitteringer, og denne gangen uten den samme støtten for arbeids­givers betalings­periode, forteller Kaltenborn.

Hun er særlig bekymret for de mange tusen som nå sendes hjem fra små og store kantiner over hele landet.

Hovedfunn uke 44

NHO Service og Handel har fått svar fra ialt 440 medlems­bedrifter i sin ferskeste spørre­undersøkelse.

Andre funn i undersøkelsen:

· 62 % i NHOSH, 72 % av de spurte av frisører og 64 % i handel, mener at påbud om munnbind der 1-metersregel ikke kan overholdes, vil påvirke deres omsetning i noen / stor grad. Totalt for NHO: 45 %

· 67 % i NHOSH og 92 % av de spurte i sikkerhets­bransjen, mener påbud om maks 10 nærkontakter vil påvirke deres omsetning i noen / stor grad. Totalt for NHO: 62 %

· 47 % i NHOSH, men 92 % i sikkerhets­bransjen og 78 % i drift og service (bla renhold og kantine) mener påbud om hjemmekontor påvirker bedriftens kostnader i noen / stor grad. Totalt for NHO: 53 %

· 22 % i NHOSH, men 75 % i bemanning og 48 % i % i drift og service (bla renhold og kantine) mener nye karantene­regler for utenlandsk arbeidskraft vil påvirke bedriftens kostander i noen / stor grad. Totalt NHO: 37 %

· 59 % i NHOSH, 85 % i sikkerhets­bransjen og 78 % i % i drift og service (bla renhold og kantine) mener i noen / stor grad at kunder henviser til smittebildet og smitteverns­tiltak for å kansellere ordre. Totalt NHO: 53 %

Kilde: Pressemelding fra NHO Service og Handel

.

Les også: Kunder kan ikke ensidig redusere tjeneste­omfanget

https://renholdsnytt.no/covid-19-juss-og-arbeidsliv-karusell-covid-19/kunder-kan-ikke-ensidig-redusere-tjenesteomfanget/643115

NHO Service og Handel er en av de to største landsforeningene i NHO. Den har 6800 medlemsbedrifter som ialt har 130 000 ansatte. Bransjene er kategorisert innenfor Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Drift og Service (som blant annet omfatter renhold, fasilitetstjenester, kantine og sanering), Helse og Velferd, Sikkerhet og Beredskap, Handel, samt Frisør og Velvære.

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS