Konkursfrykten har avtatt fra 38 prosent i uke 12/2020 (den uken WHO erklærte pandemi) til 23 prosent i uke 18.
Konkursfrykten har avtatt fra 38 prosent i uke 12/2020 (den uken WHO erklærte pandemi) til 23 prosent i uke 18.

Færre frykter konkurs

Færre bedrifter enn før frykter konkurs, men flere regner med å måtte si opp. Det viser den nyeste statistikken fra Drift og Service i NHO.

En undersøkelse opptatt i forrige uke (18) viser at 23 prosent av Drift og Service-bedriftene i NHO Service og Handel frykter å gå konkurs på grunn av koronaviruset, mot 26 prosent i uke 16 og 38 prosent i uke 12 (9-15/3-2020).

11 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. På det verste (uke 13) var tallet hele 38 prosent.

89 prosent hadde utført permitteringer (uke 16), mens 11 prosent hadde gjennomført oppsigelser (uke 18) og 39 prosent hadde planer om oppsigelse (uke 18).

Store forskjeller bransjene i mellom

Drift- og servicebransjen spenner vidt. Mens en rekke kantinebedrifter har mistet opp mot all sin ordinære omsetning, har skadesaneringsbedriftene tilnærmet ordinær ordreinngang.

Renholdsbedrifter og bedrifter innen bygningsdrift og eiendomsservice reduserer bortfall av arbeidsmengde ved å framskynde vedlikeholdsoppgaver.

Ordreinngangen blir avgjørende

Drift- og servicebedriftene utfører sitt arbeid hos andre og er avhengig av at kunden kommer tilbake til sin ordinære virksomhet. Opptrapping vil sannsynligvis skje gradvis og kan i liten grad påvirkes av tjenesteleverandørene.

Har lært seg å håndtere viruset

Den usikkerhet som i starten av perioden var knyttet til håndtering av smitterisiko i arbeidssituasjonen er hovedsaklig løst gjennom profesjonell atferd, gode smitterutiner, dialog og kommunikasjon.

Kilde: Slik påvirkes din bransje av koronaviruset

https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/bransjer-korona/bransjeneunderkorona/#part2

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS